Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

EP Plenary session - EU Trade Policy Review Bild: Riccardo PAREGGIANI
EP Plenary session - EU Trade Policy Review Bild: Riccardo PAREGGIANI

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Företagare ska uppskattas, och inte beskattas.

När vi nu närmar oss årsskiftet och ska ta steget in i 2022, är det ett perfekt tillfälle att blicka tillbaka på året som gått och se framåt mot vad som komma skall. Det är också ett bra tillfälle att bryta med dåliga vanor.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

En sådan dålig vana är att politiker i Europa, och kanske i synnerhet Sverige, alldeles för länge tagit företagarnas insatser för givna. Det har alltid funnits skatter att höja, avgifter att addera och regler att skärpa.

Betydligt färre politiker har ställt sig frågan hur det kommer sig att människor överhuvudtaget är beredda att offra sin egen tid och sätta pengar och trygghet på spel för att våga följa sin dröm. För alla vet vi ju att det är företagaren som vågar satsa som i slutändan skapar den välfärd som kommer oss alla till del.

För den långsiktiga konkurrenskraftens skull måste svenska småföretagare kunna fokusera helhjärtat på att bedriva sin verksamhet och inte behöva hantera en aldrig sinande ström av pappersarbete. Byråkratin kostar både tid och pengar som näringslivet inte har. Pappersarbete och administrativa bördor rankas i alla mätningar högt när företagare får peka ut de främsta hindren för sina företags utveckling. Därför vill vi moderater sänka regelbördan för småföretagen med 30 procent - både i Sverige och EU. Det är att verkligen ta företagarnas villkor på allvar.

Min kamp för svenska företagare handlar om att ge rättvisa villkor och uppskattning till de modiga entreprenörer som satsar sin egen tid - och sina egna pengar - för att skapa jobb till sig själva och till andra. Det handlar om att stötta de som bygger landet. De är en direkt avgörande del i den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Trots företagarnas helt avgörande betydelse för vårt samhälle, så är det väldigt få som pratar om deras villkor. I den politiska debatten saknas tyvärr företagarperspektivet nästan helt.

Därför gjorde jag det till min mission att föra upp företagarnas frågor på bordet i Bryssel. Jag har bl.a. tagit initiativ till en arbetsgrupp, med EU-parlamentariker från alla partigrupper som ska skärskåda EU-byråkratin och se till att minska företagens administrativa börda.

Jag skulle vilja höra ett nyårslöfte från alla politiska nivåer om att svenska företagare ska få det bättre. 2022 kan bli startpunkten på en tid när kreativa och arbetsamma företagare verkligen får förutsättningar att växa och blomma ut.

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom att det är där den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del.

Företagare ska uppskattas, och inte beskattas. Därför är mitt nyårslöfte till alla företagare att fortsätta vara deras främsta, tydligaste och mest högljudda förkämpe i politiken.