Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: För Varberg i framtiden

Framtidsinriktning. Ambitiösa måldokument i all ära – allt kan falla platt om de vackra visionerna inte går att över-sätta till mätbara mål och omsätta i praktisk politik.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 21/5. Varberg skall vara en kreativ mittpunkt, tågstationen skall ”sätta Varberg på kartan” och kommunen skall vara en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

Med ambitiösa visioner som dessa, vad kan gå fel? Allt eller inget – beroende på hur väl kommunens politiker och tjänstemän faktiskt lyckas omsätta målen i praktiken.

Det finns alltid risk för att kommunala mål- och inriktningsdokument, likt det från Alliansen plus MP som fullmäktige antog igår, bara blir en ritning för ett luftslottsbygge. Därför är det förstås bra att det visionära dokumentet avslutas med ett besked om att kommunen inför kvalitetsindikatorer så att resultaten blir mätbara. Tydliga kvalitetsindikatorer ger också varbergarna en bättre chans att välja rätt i en rik utbudsflora. Och valfrihet och kvalitetskonkurrens är, som Tobias Carlsson (FP) påpekade i fullmäktige, självklara liberala mål. 

Å andra sidan säger det sig självt att det blir oerhört svårt att avgöra hur det gått med vissa mål. Hur ska man om tio år kunna avgöra om Varberg faktiskt blivit Västkustens kreativa mittpunkt?

Varberg må ha det väl förspänt. Läget, kommunens vackra stadskärna och lummiga landsbygd har goda förutsättningar att inspirera människor. Men hur jämför man kreativiteten i en mindre, om än blomstrande, kommun med Västkustens storstäder Göteborg och Malmö?

Och hur tror sig politikerna kunna bedöma om tågstationen verkligen satt Varberg på kartan? Borde inte Varbergs politiker hålla sig för goda för att sätta denna extremt överanvända floskel på pränt? 

Därmed inte sagt att det saknas uppenbara fördelar med att låta stationen ligga centralt - tvärtom. Placeringen gör stadskärnan lättillgänglig, och lämnar dessutom utrymme för utvecklingen av en ny, spännande stadsdel. Och Falkenbergs station, med sitt öde läge, är allt annat än ett föredöme för smarta trafiklösningar.

Att klokt utbyggd kollektivtrafik är klimatsmart påpekades under tisdagens debatt. Dessutom främjar genomtänkta satsningar på infrastruktur, såväl vad gäller bredband som vägnät, möjligheterna till bättre tillväxt i hela kommunen. Där har Varberg lite att jobba på, vilket tydligt framgång när man kör på en del mindre vägar inåt landet.

Vänsterpartiets Ingmari Carlsson kritiserade i sitt anförande Alliansen för att lägga för stort ansvar på individen vad gäller att agera hållbart.

Harald Lagerstedt (C) var dock snabb att betona att målen tydligt slår fast att det kommer an på kommunen att agera som föredöme, genom att exempelvis upphandla livsmedel med miljön i åtanke, att se till att sätta solceller på taket och att bygga energieffektiv. Samtidigt underströk han att det kvittar vad kommunen gör om inte även invånarna förstår att hjälpa till att göra skillnad. 

Så är det förstås. Varbergs politiker kan sätta mål och skapa förutsättningar, men är inte invånarna, företagarna och de kommunanställda med på tåget blir det svårt att nå framgång. Därför är det oerhört viktigt att den delaktighet som måldokumentet talar om också tas på allvar. Ett aktuellt exempel på att kommunen tyvärr strävat i motsatt riktning är hanteringen av uteserveringsfrågan. Var fanns lyhördheten för näringsidkarnas behov där? 

Rätt tänkt. Att skapa en ny stadsdel och samtidigt rädda stationens centrala läge är spännande.