Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): EU:s kärnvärden är viktiga att värna

I förra veckan höll EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, sitt stora linjetal i EU-parlamentet. Flera av de frågor som är absolut viktigast för Sverige på EU-arenan fick stor plats och anslaget i talet var på många sätt lovande.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Von der Leyen fäste stor vikt vid frågorna om digitalisering och klimatomställning. Två nyckelområden för Sverige och helt avgörande framtidsfrågor för EU:s ställning i världen. Med rejäla investeringar på dessa områden och mycket större satsningar på modern infrastruktur, kan vi kickstarta ekonomin igen efter krisen och bygga ett starkare EU än det vi hade innan.

Löftena om att minska onödig EU-byråkrati återkom i talet, men jag hade önskat mig ännu mer långtgående och konkreta svar. Alltför många verkar sakna krisinsikt om Europas konkurrenskraft och missa det faktum att vi redan före corona halkade efter Kina och USA. Därför vågar de inte ta den svåra strid som måste tas mot de byråkratiska maskinerier som tynger småföretag och start-ups runtom i Europa.

Jobben, jobben och jobben borde vara prioriteringen framåt. Varenda nytt lagförslag måste granskas utifrån om det underlättar jobbskapande eller inte. Den övergripande regelbördan för småföretag måste ned med minst 30 procent. Våra handelsrelationer med omvärlden måste fördjupas. Och vi måste växla upp investeringarna i digitalisering, infrastruktur och klimatomställning. Ett modernt svar på moderna problem. Flera förslag går i helt rätt riktning, men mer kommer behövas.

Det finns förstås delar av Ursula von der Leyens agenda som jag är tveksam inför - och några bitar är jag t.o.m. starkt kritisk mot. Jag vill inte flytta makt över svensk arbetsmarknads- och socialpolitik till Bryssel och vill definitivt inte se mer av villkorslösa bidrag.

Samtidigt syns det stora värdet av EU-samarbetet tydligare nu än kanske någonsin innan. Tack vare EU-samarbetet har vi kunnat säkra det fria flödet av gods i Europa och motat tillbaka protektionismen. Tillsammans upphandlar vi vaccin för varenda europé och gemensamt tar vi nu fram den politik som ska säkra Europas plats på den globala arenan när det gäller handel, digitalisering, klimat och säkerhet. Inget av detta hade 27 länder i ständig dragkamp mot varandra klarat av att leverera. I synnerhet inte ett litet land som Sverige.

Mycket av det bästa med EU tar man kanske för givet, men det har inte kommit av sig självt och det kommer inte bestå utan ansträngning. Därför behöver EU:s viktiga kärna värnas och samarbetet utvecklas inom de gränsöverskridande frågor där vi bara kan skapa mervärde tillsammans. Av samma skäl behöver den som är vän av Europa också streta emot när EU undergräver sin egen ställning genom att börja peta i frågor som Bryssel inte har med att göra.

EU är sannerligen inte perfekt, men jag jobbar varje dag för att göra det bättre - och jag vet att det går om bara viljan finns hos tillräckligt många. Mycket pekar glädjande nog åt rätt håll i den politiska inriktning som Ursula von der Leyen har stakat ut.