Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varbergs hamn Bild: Annika Karlbom
Varbergs hamn Bild: Annika Karlbom

Elin Larsson: Ett kommunalt bolag måste vara en bra arbetsplats

Varberg och Halmstad måste ta Hallands Hamnars medarbetarundersökning på allvar eller fundera över ägandeformen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Att det är viktigt att man trivs på en arbetsplats, och helst lite till, kan nog de flesta arbetstagare skriva under på. Undersökningar har visat att bra kollegor, bra chefer och givande arbetsuppgifter ligger i topp när svenskar ska rangordna vad de tycker är viktigt på jobbet. Eftersom vi tillbringar så stor del av vår tid på jobbet påverkar känslan över jobbet såklart människors mående i allmänhet.

Därför är resultatet av den medarbetarundersökning som Hallands Hamnar låtit genomföra och som HN tagit del av oroväckande. Den visar på ett stort missnöje bland medarbetarna i Hallands Hamnar AB. Framför allt brister förtroende för högsta ledningen men också i hur mål utvärderas och följs upp. I frågan om utvecklingsmöjligheter uppger endast 47 procent att de utvecklas i sitt dagliga arbete och få skulle rekommendera arbetsplatsen till en vän. Även den låga svarsfrekvensen är oroande, i Varberg har knappt 30 medarbetare svarat på undersökningen. Medarbetarna uppger att det inte är någon idé att medverka i undersökningen då man inte upplever att ledningen vidtar åtgärder för de problem man lyfter.

Det står såklart varje företag fritt att arbeta som de vill och tror är bäst. Hallands hamnar är dock ett kommunalt bolag och därför bör det ställas höga krav på dem gällande såväl ledning som trivsel på arbetsplatsen. Meningen med att äga bolag är just det – att man kan ställa krav. Syftet med att som kommun äga bolag bör vara att de bedriver verksamhet som kan anses vara kommunal kärnverksamhet, eller att man anser sig kunna göra det bättre än en privat utförare. Fallerar man på den sistnämnda punkten bör Halmstad och Varberg fundera på om man kan bedriva Hallands Hamnar AB på det sätt de anställda förtjänar.

Att något är statligt, regionalt eller kommunalt har i mångt och mycket setts som ett fördomsfullt samlingsbegrepp för något som fungerar mindre bra. Såväl Halmstad som Varberg måste vara en attraktiv arbetsgivare och det gäller även de egna bolagen. Den verksamhet som bedrivs i hamnen är oerhört viktig för Halland och har inte råd att sjabblas bort. Det är därför djupt oroväckande att missnöjet på ett av kommunens bolag är så stort. Hallands nyheter har tidigare rapporterat bland annat om hur de högsta cheferna fick kläder för 84 000 kronor och dyra konferenser med det uttalade syftet att ta nästa steg i samordningen mellan hamnarna i Halmstad och Varberg. Fina kläder och samordnande konferenser i all ära men framöver måste ledningen men också de ansvariga kommunerna se mer till hur man kan få medarbetarna att trivas bättre.