Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Charlotte Stenkil (M) Bild: Dick Gillberg
Ann-Charlotte Stenkil (M) Bild: Dick Gillberg

Katarina Erlingson: Erlingson möter: KS-ordförande Ann-Charlotte Stenkil i Varberg

I Varbergs kommun styr en traditionell borgerlig allians, under ledning av moderaten Ann-Charlotte Stenkil. Men majoriteten är inte så stabil som man kan tro.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Fram till för ett par veckor sen förfogade man över 31 mandat, en knapp majoritet av kommunfullmäktiges 61 mandat. Men efter Mikael Bondes avhopp från L har man alltså nu bara 30 mandat, vilket borde göra kommunstyrelsens ordförande en aning nervös. Men hon tolkar Bonde som en person som fortfarande har hjärtat åt det borgerliga hållet och hoppas därför få hans avgörande röst i fullmäktige.

Ann-Charlotte Stenkil är en erfaren politiker med snart två mandatperioder som kommunstyrelsens ordförande bakom sig. Hon är civilekonom och har bland annat varit ekonomichef på Varbergs Bostads AB. Hon menar att en kommunpolitiker måste vara pragmatisk eftersom man finns så nära sina väljare hela tiden. Har man ingen egen majoritet, vilket mycket få av hennes kollegor i landet har, ställer det krav på att hålla ihop Alliansen.

-Det är inte minst kommunstyrelsens ordförandes ansvar att hålla ihop styret och det största partiet har alltid det största ansvaret att balansera besluten, säger hon.

Demokratifrågor är något som engagerar Ann-Charlotte Stenkil. Förutom det jordnära och pragmatiska arbetet i hemkommunen sitter hon i demokratiberedningen hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Förutom att få viktiga inspel och dela erfarenheter kring demokratifrågor får hon där också chansen att regelbundet träffa kollegor från hela landet.

Varbergs kommun växer med nya invånare varje år och det ställer krav på politiken att klara av välfärden och stora infrastrukturprojekt inte minst. Vid intervjun med HN:s ledarskribent har hon nåtts av det positiva beskedet från Trafikverket att det fungerar att lägga en station i det södra läget i Väröbacka. Frågan har stötts och blötts och Trafikverket har hävdat att det bara fungerar att lägga stationen norr om Väröbacka, men kommunen har framhärdat i att det södra läget är bättre. Det knyter bättre an till de planer som kommunen har. Ann-Charlotte Stenkil är därmed mycket nöjd och ser att arbetet som stått och stampat nu kan komma igång.

-Vi i Varberg har fått kämpa för att komma så här långt i planeringen. Inte minst har vi haft en fördel av att vara med i Sjuhärads kommunalförbund, där vi fick deras plats i studien som gäller alla trafikslag mellan Göteborg och Varberg, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Hon har precis fått argumentera i kommunfullmäktige för att Varberg ska fortsätta vara med i Sjuhärads kommunalförbund, då SD skrivit en motion om att lämna förbundet. Stenkil ser fördelar med att fortsätta vara med, inte bara det ovan nämnda.

Varberg har betraktats som en liten stad, men den snabba tillväxten gör att staden inte är så liten längre. Det byggs och grävs på många ställen och kommunen lockar många att flytta dit. Det blir en svårighet att bibehålla kvaliteten på kommunens olika verksamheter.

-Det är en utmaning att ändra bilden av staden, att vi inte är en småstad längre. Det märks på de många åsikterna kring byggnation och planer, säger hon och tror att det kommer att bli en stor fråga under valåret.

-Samtidigt bygger vi för lite och vi har för hög hyresnivå. Nyproducerade hyresrätter är ju rejält dyra, fortsätter kommunrådet.

Hon ser också ett problem på sikt att upprätthålla gratis parkering i innerstan. Hela 16 miljoner per år av kommunens och därmed skattebetalarnas pengar går till att subventionera parkeringen, vilket förstås knappast är rimligt i längden.

Ann-Charlotte Stenkil ser det som viktigt att utveckla hela kommunen och lyfter särskilt fram den nya landsbygdsstrategin och konstaterar att det händer mycket runtom i kommunen.

-Det bubblar överallt, det kommer nya arbetstillfällen och det är viktigt att kommunen är snabb med att bemöta företagens frågor, säger hon.

Varberg är relativt väl förskonat från stora sociala problem och där har samverkan mellan myndigheter stor betydelse. Där ser kommunrådet en blandad bebyggelse och att människor rör sig i området som sätt att motverka och förebygga problem.

Hållbarhetsnätverket och Folkhälso- och trygghetsrådet arbetar med de viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna. Ann-Charlotte Stenkil erkänner att kommunen antagligen inte gör tillräckligt för att möta klimatförändringarna, men i den nya översiktsplanen kommer klimatfrågorna att få en stor plats, vilket hon gärna lyfter fram.