Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Katarina Erlingson: En framåt kommun borde inte bromsa

Ledare 10/12. En kommun har ett antal olika instrument för att visa vilka ambitioner som finns och vilka mål man kan sätta. Hur många bostäder ska byggas, och hur många fler kommuninvånare vill man ha i kommunen? Var ska bostäderna byggas? Hur ska kommunen bäst agera för att vara attraktiv för invånarna och näringslivet? Dessa frågor brukar besvaras i översiktsplaner, detaljplaner, bostadsförsörjningsprogram och andra strategiska dokument.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Anneli Andelén Bild: Håkan Johansson
Anneli Andelén Bild: Håkan Johansson

Kommuner brukar också besluta om vilken prognos för befolkningstillväxten som ska gälla. Beräkningarna görs enligt statistiska och matematiska metoder, men det är ändå själva verkligheten som styr hur många som väljer att flytta till en kommun. Det brukar sällan bli politiska diskussioner kring befolkningsprognosen, men på det senaste kommunstyrelsemötet i Falkenberg hettade det tydligen till.

Ärendet hette något så krångligt som ”Fastställande av riktvärdet gällande befolkningstillväxten samt delrapportering av uppdrag om att ta fram ett mål för kommunens befolkningstillväxt”. Delrapporteringen godkändes och det årliga riktvärdet gällande befolkningstillväxten fastställdes till 0,9 procent. Tidigare år har det varit 1,5 procent och det vill oppositionen med Anneli Andelén (C) i spetsen att det ska vara även i fortsättningen.

-Det blir en väldigt konstig signal att kommunen sänker sitt riktvärde eller mål med befolkningstillväxten, säger Anneli Andelén. Mål ska alltid sättas högre än vad man förväntar sig.

Hon ser att majoriteten Framtid Falkenberg vill bromsa för att hinna med de kommunala satsningar som behövs. Det bekräftas av Per Svenssons kommentar i HN:s nyhetsartikel:

-Vi måste klara av att växa och jag tror att 0,9 är en utmaning. Att vi låg på 1,5 procent de senaste två åren i mätningarna beror på att det byggdes extremt många bostäder under den perioden.

Det är alltid en balans mellan ambitioner och resultat i alla typer av verksamheter. Det är förstås grannlaga uppgifter i en kommun, som knappast kan tvinga folk att bosätta sig i kommunen. Det blir dyrt för en kommun om den växer för fort, samtidigt är kommunen beroende av att attrahera invånare och näringsliv.

Anneli Andelén oroar sig nu för att majoritetens beslut ska göra Falkenberg mindre attraktivt. Det är inte alla kommuner förunnat att växa, och att då bromsa tillväxten blir väldigt negativt. I oppositionens reservation skriver man:

”Det finns ett starkt negativt symbolvärde när kommunen nu markerar en strävan mot ett lägre tillväxtmål. Detta lägger en blöt filt över vår utveckling och skickar signalen ”fat and happy”. ”

Huruvida det blir så eller inte återstår att se. Fortfarande gäller verkligheten framför kartan. Men man ska inte underskatta signalvärdet. En framåt kommun bromsar inte, en framåt kommun kommer med positiva värdeord. En feg mes attraherar inte så många; om det kan man tycka mycket, men det är tyvärr ett faktum.