Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Elisabeth Falkhaven: Samhället behöver ett nytt starkt civilt försvar

En gång i tiden byggde vi tillsammans upp ett starkt civilt försvar. Då hade vi beredskapslager, skyddsrum och egen tillverkning av produkter som var av stor vikt för att befolkningen skulle vara trygg och klara sig så bra som möjligt. Det känns som det har gått eoner av tid sedan dess, men det var inte så många år sedan faktiskt. Trots det är vårt samhälle idag helt förändrat och inte alls längre byggt för att klara kriser.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Vi har bara de tre senaste åren blivit varse det. När bränderna rasar är vi inte tillräckligt förberedda, när vattnet kommer i stora mängder är det också mycket skador som blir följden som vi inte förebyggt eller förberett oss på för att hindra. Vi har också sett att när torkan blir långvarig och svår blir det stora problem för lantbrukarna, det växer inte, det är bevattningsförbud och slakterierna hinner inte med att slakta de djur som inte kan få tillräckligt med foder eller vatten. Och så då pandemier där sjukvården är så viktig för att ta hand om de sjuka. Där det måste finnas tillräckligt med personal, medicinsk utrustning, skyddsutrustning och sjukhussängar.

De senaste årtiondena har vi slimmat, skalat av och helt byggt upp ett just-in-timesamhälle där invånare är kunder och företag är leverantörer. Gott så, när allt flyter på. Men just-in-time fungerar mycket dåligt i kristider. Det som är byggt för att fungera med så lite resurser som möjligt in och så mycket förtjänst som möjligt ut tar stopp så fort något händer i den väl effektiviserade kedjan.

Nu vet vi det, vi vet också att det kommer fler pandemier som ju i det stora hela härstammar från dålig djurhållning och en brist på respekt för djuren som kännande varelser.

Matmarknader, där levande tama djur som fötts upp för att ätas sitter i burar på samma plats som levande vilda djur som fångats för samma ändamål, finns i många länder. Myrkottar, höns, fladdermöss och hundar sitter i långa rader eller ovanpå varandra i små trånga burar. De virus som är anpassningsbara till nya värdar och reser från ett djur till nästa och till nästa, finns i stora mängder och människan är en av mottagarna.

Vi vet också att det, i takt med att klimatförändringarna blir värre, kommer fler torra somrar, hur torra vet vi dock inte. Vi vet att de så kallade hundraårsregnen numera verkar komma ungefär vart tionde år och vi vet att extrema väder blir alltmer vanliga, även här hos oss. Och hur denna vår startar påminner mig om 2018, och vi vet alla vad som hände då, på sommaren. Höga temperaturer redan och väldigt lite nederbörd, fastlåst väderläge gör mig orolig.

Vi behöver stärka hela vårt samhälles motståndskraft. För att vara stark i kriser måste det finnas motståndskraft i systemen. Det militära försvaret tillförs mycket stora belopp under kommande försvarsbeslutsperiod och kommer att byggas ut kraftigt. Ska det vara försvarbart måste också det civila försvaret, samhällets resiliens, stärkas väsentligt. Det är två sidor av samma mynt.