Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Abir Al-Sahlani: Det är dags att mediefriheten prioriteras i EU

Över 900 journalister attackerades i EU under förra året. EU behöver inse allvaret i att journalister förföljs, hotas och utsätts för övergrepp. Det är hög tid att EU prioriterar mediers och journalisters säkerhet och ser till att de regeringar som hotar medier får ordentliga konsekvenser.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Att journalister säkert och fritt kan utföra sina jobb är avgörande i en demokrati. Därför är Reportrar utan gränsers så kallade pressfrihetsindex 2021, som mäter tillståndet för pressfriheten i världen en allvarlig läsning. I 132 av 180 undersökta länder så begränsas eller blockeras journalister. Aldrig förr har antalet länder som klassats ha god pressfrihet varit så få som idag.

Under 2022 väntas EU-kommissionen lägga fram ett nytt lagförslag om mediefrihet - något som inte kommer en dag för tidigt. Nu är förväntningarna höga på vilka konsekvenser som väntar, för de medlemsstater som frångår lagen. Polen och Ungerns agerande den senaste tiden har bara bemötts med en lätt smäll på fingrarna från EU, något som inte längre är hållbart eller försvarbart.

I Polen och Ungern idag är det i princip bara uttalanden och innehåll från media som ligger inom den regerande regeringens linjer som accepteras. Regeringar hittar ständigt nya sätt att begränsa, underminera och skrämma oberoende medier och journalister. Det måste vara slut med det. EU kan inte tillåta att ett flertal av medlemsländerna drar tillbaka sändningslicenser, inför höga medieskatter och hotar mediebolag med stämningar.

Det är viktigt att komma ihåg att i en sund och fungerande demokrati kan alla fritt uttrycka sina åsikter, välja sina politiska representanter och på så sätt vara med och påverka utvecklingen i ett land eller EU. Demokratin i EU står, i detta nu, inför stora utmaningar med det ökande inflytandet för högerextrema partier som med facit i hand inte verkar bryr sig så nämnvärt om fria domstolar, medier och universitet.

Kommissionen behöver lägga fram förslag på åtgärder för att stödja, och öka, mediernas mångfald och öka tillgången till juridisk och praktisk hjälp för journalister och oberoende medier. Vidare behöver EU se till att SLAPP-stämningar, där syftet är att skrämma medier till tystnad, upphör. (SLAPP = Strategic Lawsuits Against Public Participation.) Kommissionen behöver se till att frågan om mediefrihet prioriteras.

EU antog i oktober 2020 regler om demokratilås, som innebär att EU kan stoppa utbetalningar till medlemsländer som inte följer rättsstatsprincipen, det vill säga de som bryter mot de grundläggande rättigheterna och demokratin. Ett verktyg som tydligt markerar för, och sätter press på, medlemsstaterna att följa de principer som alla 27 medlemsländer skrivit under. Det tål att upprepas, nu måste EU våga använda verktygen som finns. Om inte det så måste kommissionen stå till svars för besluten som tas. Det är ytterst viktigt att EU går från ord till handling, och visar att de står på de oberoende mediernas, journalisternas och i förlängningen allmänhetens sida.