Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

STOCKHOLM 20160315Migrationsverket i Solna.Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470 Bild: Marcus Ericsson/TT
STOCKHOLM 20160315Migrationsverket i Solna.Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470 Bild: Marcus Ericsson/TT

Dana Pourkomeylian: Dags att återinföra asyl av humanitära skäl

Förändringsbehov. Sverige får inte skicka ensamma barn till garanterat lidande.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 20/10. Historien om sexåriga Denis, som fick ett utvisningsbeslut av Migrationsverket efter att hans mor dött, rörde upp starka känslor hos svenska folket. Pojken kom till Sverige när han var två år. Han sökte uppehållstillstånd hösten 2017, som medföljande till sin mor. I mars hittades hon död i en lägenhet i Södertälje. Sex månader senare kom beslutet: föräldralösa Denis skulle utvisas till Ukraina, förmodligen till ett barnhem.

Inte ens den mest inbitna motståndaren till den svenska utlänningslagen och asylrätten kunde förmå sig att försvara beslutet. Uppslutningen bakom den lille pojken blev massivt. På bara två dagar hade en namninsamling för Denis sak nått 50000 underskrifter. I onsdags stoppade Migrationsverket utvisningen och uppgav i ett pressmeddelande att det ”finns fler omständigheter som behöver utredas närmare”.

”Fler omständigheter”. Ja, det kan man lugnt säga. Till exempel att pojken är föräldralös. Hans far har avsagt sig vårdnaden och vill inte kännas vid honom. Pojken har varit i Sverige majoriteten av sitt korta liv. Hela hans liv finns här. Dessutom har morföräldrarna inlett en adoptionsprocess. Efter det ansökte pojkens gode man Midia Soufi den 15 augusti 2018 om verkställighetshinder för att stoppa utvisningen. Den 11 oktober kom det slutgiltiga beskedet, Denis ska ändå utvisas. Detta eftersom ”Denis anknytning till Sverige, dels genom sin mors partner och dels genom sina morföräldrar som inlett en adoptionsprocess, är nya omständigheter. Migrationsverket anser emellertid att Denis med stöd av dessa omständigheter inte har gjort sannolikt att han inte kommer att tas hand på ett lämpligt sätt vid ett återvändande till Ukraina”.

Stelbentheten, dumheten och den totala inhumanism som Migrationsverket påvisat i detta fall är bortom alla rimliga gränser. Att ett barn i Denis situation ens ska behöva övertyga (!) myndigheten om att föräldralöshet, förskoleålder, ordnade adoptivföräldrar och redan etablerad relation till Sverige räcker för att få stanna i Sverige är absurt. Men det är den nivå lagstiftningen befinner sig på. Redan 2006 ändrades utlänningslagen och möjligheten till att få uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl togs bort. Den ersattes av ”synnerligen ömmande omständigheter”. Det är en snävt formulerad regel som undantagsvis kan användas för att bevilja uppehållstillstånd om det saknas asylskäl i övrigt. Endast mycket allvarliga hälsotillstånd som skulle innebära definitiv död vid ett återvändande till hemlandet, lång vistelsetid i Sverige eller att de förhållanden man ska återvända till innebär fara för livet godtas.

För vuxna fodras mycket starka skäl om bestämmelsen ska tillämpas. Dock står det i lagens femte kapitel 6 § andra stycke att barn ska beviljas uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om skälen är ”särskilt ömmande”. Detta är en förmildring och innebär att barn ska ha en större möjlighet än vuxna att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Och det är här som Migrationsverket brustit. Läser man förarbetena noga anges det nämligen uttryckligen att en avliden förälder är ett exempel på sådan omständighet som ska ge barnet rätt att stanna.

Denis fall får magen att vända sig ut och in. Att ett litet föräldralöst barn som levt majoriteten av sitt liv i Sverige, som har familj här, ska utvisas till ett barnhem och en oviss framtid är något som ingen kan föreställa sig kan hända i Sverige. Men det gör det. Om inte Expressen hade uppmärksammat Denis hade det också hänt. Problemet är dock större än så. För det första att Migrationsverkets handläggare verkar sakna grundläggande kunskaper om lagen, vilket är helt oacceptabelt. Det handlar om liv och död. För det andra att lagstiftningen är alldeles för stelbent och hård där många människor som inte har turen att uppmärksammas av media hamnar mellan stolarna. Här är åtgärderna tämligen enkla.

Ett: Att migrationsverket utbildar och regelbundet gör grundläggande kontroller av sina anställdas kompetens och kunskap.

Två: Att möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl återinförs.

Migrationsverket är en myndighet som inte får brista i sin myndighetsutövning. Sverige är ett land som inte får skicka ensamma barn till garanterat lidande. Svårare än så är det faktiskt inte.