Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Covid-19, WHO och framtidens zoonoser

WHO kom i dagarna med en ny rapport där de slår fast att ”Djur, särskilt vilda djur, är källan till mer än 70 procent av alla framväxande infektionssjukdomar hos människor”. En av de slutsatser som WHO drar är att de vill förbjuda försäljning av levande vilda däggdjur på matmarknader för att undvika framtida pandemier.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Miljöpartiet lanserade, som första parti, sitt Djurpolitiska program, strax före påsk. Vi har tagit fram ett gediget program kring djurpolitik där många frågor kring djurvälfärd och djurhållning berörs men också kring vilda djur och internationell djurpolitik. Att förbjuda försäljning av levande vilda däggdjur är en av våra punkter i programmet.

Vi ser över hela världen effekterna av att djur utnyttjas för kortsiktiga ekonomiska intressen. Mest tydligt är det på antibiotikaområdet, där det fortfarande, globalt sett, används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Antibiotika är, i en stor del av världens djurhållning, ett rutinmässigt insatsmedel, ofta för att kamouflera en dålig djurhållning. Det finns ännu inget globalt regelverk som begränsar det missbruk av antibiotika som ses i många länder. Sverige hör till de länder som använder minst antibiotika i djurhållningen och är ett föregångsland inom området.

Varje år blir människan varse nya varianter av influensavirus. Vissa slår hårdare mot oss än andra och det senaste, Covid-19, har kraftigt påverkat hela världen. Kopplingen till djur och djurhållning är alltså tydlig när det gäller epidemier och pandemier och här hjälper oftast inte antibiotika.

De första sjukdomsutbrotten av Covid-19 verkar vara kopplat till en marknad som sålde levande djur i den kinesiska staden Wuhan. Den typ av marknader, dit många människor kommer och där djuren, vilda djur och husdjur, kommer från många olika platser och hålls under trånga och stressiga förhållanden måste upphöra. Det skapar stora risker för att olika typer av virus överförs mellan djur och människor och ett smittat djur där får snabbt förödande konsekvenser.

Med biståndsmedel stödjer den svenska regeringen Standards and Trade Development Facility (STDF), ett nätverk för samarbete mellan olika FN-organ som bl.a. arbetar för ökad livsmedelssäkerhet och förbättrad djurhälsa. STDF har finansierat flera projekt inom området djurhälsa och även vissa som särskilt fokuserat på zoonoser. Genom Sida stödjer den svenska regeringen även ett flertal större organisationer med projekt som på olika sätt arbetar bland annat med ekosystemförvaltning och att bevara den biologiska mångfalden för att kunna hantera zoonoser. Men vi behöver göra mer!

Ett flertal länder, däribland Sverige, har ställt sig bakom att det ska antas en global FN-deklaration om djurvälfärd. Sverige bör även verka för att bindande minimiregler om djurvälfärd utarbetas inom WTO. Miljöpartiet anser att behovet av en global överenskommelse, som sätter stopp för de avarter som hotar såväl djurs välfärd som människors hälsa, aldrig har varit större än nu!