Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Haldesten: Brister på Varbergsakut en risk även för patienter

Underbemanning och arbetsmiljöproblem rimmar illa med den djärva "strategiska vision" för halländsk akutvård vi skulle få av Bostonsatsningen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Skärp er. Annars blir det förelägganden. Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön på akuten på Varbergs sjukhus. Och de bistra beskeden kan inte missförstås. Eller?

Majoriteten av personalen har slagit larm om en oacceptabel arbetsmiljö med underbemanning och underskott på kompetens. Hittills har dock ledningen svarat med att slå ifrån sig. Därför får de nu bannor från Arbetsmiljöverket.

Tar det skruv den här gången? Kritik mot verksamheten på akuten har ju varit ett återkommande problem - märkligt kan tyckas. Region Halland har ju satsat 30 miljoner på ett internationellt forskningssamarbete för att förbättra akutvården i Halland och utveckla akutprocessen. Så beskrevs målen med samarbetet med Boston.

Förra årets kritik från Inspektionen för vård och omsorg, samt de färska synpunkterna från Arbetsmiljöverket, ger dock intrycket att man inte ha fått "pang för pengarna".

I rättvisans namn skall dock säga att när akutmottagningarna i Sverige synades av IVO – och Halland utmärkte sig som två av de åtta akuter som fick kritik – hade kanske inte alla lärdomar från Bostonsamarbetet hunnit sippra ned i organisationen? Men visst var det så att Bostonsamarbetet skulle göra halländsk akutvård till minst ett nationellt föredöme.

Hösten 2019 är det istället hot om föreläggande från Arbetsmiljöverket som skapar rubriker. Att det inte ingick i den djärva "strategiska visionen" för halländsk akutvård är tämligen sannolikt. En del av problemet kan förstås ligga i att aldrig så smarta datavarulager inte kan kompensera för brist på händer i vården. Någon gång i framtiden kan kanske en avancerad AI-robot sköta en del av vårdpersonalens arbetsuppgifter. Men här och nu tycks det vara fler sjuksköterskor som behövs.

Helst skall de också ha rätt kompetens. Även på den punkten tecknar dock sjukhusledning och skyddsombud olika bilder.

Skyddsombuden påtalar att det kan vara väldigt stressande att det saknas specialistkompetens gällande barnärenden - sedan nedläggningen av barnavdelningen 2016.

Verksamhetschefen ser dock inte några sådana bekymmer. Han tycker inte att specialistutbildad personal är bäst på att ta hand om barn i samband med akutvård.

För alla som minns hur det lät när det öppnades en barnavdelning är det ett häpnadsväckande påstående. Då påtalade nämligen verksamhetschefen för barnkliniken i Halland följande i ett pressmeddelande:

"Barnsjukvård är en egen medicinsk specialitet eftersom barn har särskilda behov och förutsättningar och inte kan behandlas som små vuxna. Det är väldigt avgörande för vårdens kvalitet och resultat att vi nu har en ökad tillgång till specialister inom barnmedicin i hela Halland".

Kanske försöker nuvarande chef för akuten göra en dygd av de hårt kritiserade beslut som fattats kring vårdens organisation – men misslyckas sälja in budskapet?

Och finns ett nästa steg – som ingen pratar öppet om, men som diskuterades förra valet? Ett nästa steg som innebär att regionen – av "kvalitetsskäl" – låter flytta hela den akuta verksamheten? I somras, när vårdförbundet slog larm, kunde verksamhetschefen i huvudsak bara se ett enda reellt problem: de omoderna lokalerna. Det bekymret, med flera, kan några frestas att lösa genom att stänga akuten i Varberg - möjligen med en närakut som kompensation.

Det vore förödande för tillgängligheten till akutvård i Halland. Visserligen är en närakut, likt den i Kungsbacka, en utmärkt verksamhet. Men se det som ett patient- och personalfrämjande komplement – inte som en ersättning för en riktig akutmottagning!

Från patientperspektiv är det också viktigt att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket pekar på. Det är nämligen lätt att inse att om personalen riskerar att bli sjuk eller skadas på jobbet så är risken hög att även patientsäkerheten äventyras.