Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Per Svensson och Lars Fröding. Bild: Håkan Johansson
Per Svensson och Lars Fröding. Bild: Håkan Johansson

Katarina Erlingson: Brister och oklarheter borde fälla Fröding

Brott eller inte, i en kommun är öppenhet och en god moral minst lika viktig, både för invånarna och för företagen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Inga brott är begångna enligt advokatbyråns granskning av den så kallade avtalshärvan i Falkenberg. Det verkade huvudpersonen själv, kommundirektör Lars Fröding, och Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande (S), ta som intäkt för att det nu är åter till "business as usual".

Granskningen från advokatbyrån bekräftar på punkt för punkt det som HN skrivit. I flera fall har de inte fått fram tydliga svar men uttrycker det ändå tydligt på "juridiska" var det finns tveksamheter. Granskarna säger på flera ställen att det inte går att dra "säkra slutsatser" eller man har inte kunnat "klarlägga" en viss fråga.

Per Svensson var på pressträffen "glad och lättad" att det inte fanns någon grund för de "allvarliga anklagelser" som han menade att HN kommit med och som föranledde granskningen.

-Det gjordes inga stora fel och jag har fortsatt förtroende för Lars Fröding, deklarerade Per Svensson på presskonferensen, utan att ha fått någon fråga från den närvarande pressen.

Lars Fröding framstod inte som särskilt ödmjuk när han sa att kommunen ska se över vad som kan ändras i rutinerna men i nästa stund inte delade advokatfirmans beskrivning av en bristande dokumentation.

De båda herrarna verkade ha hängt upp sig på eventuella brott som muta och korruption, och var märkbart lättade att advokatbyråns granskning inte visade tecken på brott. Vad de förstås ville förbise var den omfattande kritik som advokatbyrån ändå levererade. Och i en kommun där man är till för invånarna, skattebetalarna och näringslivet är det inte bara lagen man ska förhålla sig till. Även moralen måste finnas i kommunens väggar, men det är tveksamt hur den ser ut på våningen där kommundirektören sitter.

Lars Fröding får i advokatgranskningen kritik för bristande dokumentation i flera delar av den komplexa avtalshärvan, vilket förstås gör att det heller inte går att dra säkra slutsatser. När advokaterna dessutom säger att "minnesbilden är olika" när det gäller Frödings informella kontakter med bygglovsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) bidrar det förstås till att juristerna inte kan klargöra om det varit några oegentligheter. Även Yvonne Nilsson får kritik för att ha "i förvaltningshänseende agerat mindre lämpligt", i och med att hon inte hade armlängds avstånd till kommundirektören. Bygglovsnämnden är en egen myndighet men i och med att förvaltningen är inkluderad i kommunstyrelseförvaltningen, och därmed under kommundirektören, blir det en olycklig otydlighet.

Advokatbyrån konstaterar att Lars Fröding har förbigått beslutsordningen och har brustit i sin dokumentation. Man har jämfört med några andra JO-anmälningar och konstaterar att hypotetiskt kan flera av Frödings ageranden bli föremål för JO-granskning. Hårdast uttrycker granskaren det när han säger att Fröding gjort "flagranta" brott mot likabehandlingsprincipen när det gäller upphandlingen av förskolan på Hjortsberg.

Som vanligt när det gäller jurister blir det lätt hårklyverier och man ser att Frödings agerande "hade kunnat" skada om det gett konkurrensfördelar för något företag, men så blev det inte gällande förskoleupphandlingen.

Efter att ha suttit och lyssnat på den långa redovisningen av advokatfirman kan jag konstatera att advokaterna indirekt bekräftar det som kommit fram i HN:s granskning. I samband med att avtalshärvan publicerades i flera delar i HN begärde undertecknad att kommundirektören (och även Per Svensson) skulle avgå. Bara för att det inte tydligt har begåtts brott betyder det inte att man är lämplig som kommundirektör.

Fortfarande kvarstår oklarheter i härvan som advokatbyrån inte har lyckats reda ut och som vi antagligen aldrig kan få klarhet i. Men att ha en kommundirektör som sätter en sådan standard i uppförande i sin organisation är inte bra för Falkenbergs kommun. Det borde Per Svensson se om han sansar sig lite.

Det är oklart vad kommunen hoppades på genom att beställa granskningen. Nu kan man konstatera att kommunkassan blir omkring en halv miljon lättare utan att man egentligen har fått större klarhet än vad HN:s granskning gav. Bara det borde göra att Per Svensson ger Fröding foten nu och inte vänta på nästa klavertramp.