Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Reine Antonér, (M), nuvarande ordförande i Hallands Hamnar AB. Bild: Annika Karlbom
Reine Antonér, (M), nuvarande ordförande i Hallands Hamnar AB. Bild: Annika Karlbom

Katarina Erlingson: Branschkunnig styrelse kan bryta felaktig kultur

Alldeles för många gånger har kommunägda bolag varit i hetluften av olika anledningar. HN har i januari skrivit om Hallands Hamnars inköp av fina kostymer att ha i arbetet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

HP har 5/2 uppmärksammat att samma bolag låter cheferna ha förmånsbil i större utsträckning än andra kommunala bolag i Halmstad, vilket också kommenterades på ledarsidan 10/2. HP:s ledarskribent menade att ägarkommunerna borde ta sitt hamnbolag i örat. Det är förstås lätt att hålla med om det. Hallands Hamnar verkar ha drabbats av någon form av fartblindhet.

Lösningen kan också vara att Varbergs och Halmstads kommuner tar ett större ansvar som ägare. I ägardirektiven står det som behöver stå, inte minst om en miljömässigt hållbar verksamhet och att minska bolagets negativa miljöpåverkan. Att vd då enbart beställer lyxiga dieselbilar till sina chefer visar på antingen nonchalans eller okunskap kring vad hållbarhet är.

Styrelsen består av politiker och när det gäller att driva en verksamhet av den här typen är det kanske inte politiker som är bäst skickade. För fem år sen skrevs en mastersuppsats i offentlig förvaltning vid Göteborgs Universitet. I den gjordes en jämförelse mellan styrelsearbetet i två hamnbolag, Hallands Hamnar och Trelleborgs hamn. Det sistnämnda bolagets styrelse består av en blandning av branschkunniga personer och politiker och har fler ledamöter där alla partier har representation. Hallands Hamnar har en liten styrelse, tre från Varberg och tre från Halmstad, alla politiker.

Det är i och för sig ingen garanti gentemot potentiell fartblindhet att styrelsen får en bredare kunskap, men det kan göra styrelsen starkare och mer benägen att vara aktiv i det strategiska arbetet. Mastersuppsatsen antyder att styrelsen är förhållandevis passiv och att det är vd som kommer med förslag och lösningar som styrelsen mestadels röstar igenom utan större diskussion.

Björn Alvengrip har lång erfarenhet som hamn-vd. Han har varit i Halland sen 2010 och dessförinnan var han vd för Karlshamns hamnar i elva år. Det bidrar självklart till ett övertag gentemot styrelsen och då är det desto viktigare att ägarna tillsätter styrelseledamöter som kan matcha den starka vd:n.

Det är få kommuner som har en tydlig ägarstrategi och styrning av sina bolag. Att driva aktiebolag kräver kunskap och politikerna i de flesta kommuner behöver strama upp sitt ägande. Med en låtgå-styrning där vd:s förslag går igenom hela tiden riskerar det skapas fel kultur i bolagen, något som kanske hänt i Hallands Hamnar. Kommunledningarna behöver få bolagen att förstå vilka som är deras ägare och att de ska arbeta efter kommunens riktlinjer och policydokument. Det ska inte vara frivilligt för bolagen och det är upp till ägarna att följa upp det regelbundet. Och kanske också byta ut sin bolagsstyrelse.