Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Genre-bilder Tullbro Fšrskola Bild: Ola Folkesson

Maria Haldesten: Bortskämd klagan på Falkenbergs förskolestopp

När personalen går på knäna gör kommunen rätt i att anpassa verksamheten efter det akuta smittläget snarare än lagen.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 31/3. Man får inte göra skillnad på barnen! Så gnälls det från en del föräldralediga föräldrar. De går nu plötsligt miste om den avlastning som vistelserätten på förskola innebär. I föräldragrupper på nätet vräker allt fler ut sitt missnöje.

Det är nämligen fler kommuner än Falkenberg som har infört en tillfällig begränsning. Skälet är lika enkelt som lättförståeligt.

– Vi såg en tyngd i verksamheten att klara uppdraget och då vill vi prioritera föräldrar som arbetar. Vi tänkte på det övergripande syftet med förskolan och hur vi skulle uppfylla det, säger kommunens skolchef Stigert Pettersson.

Ett fullt rimligt resonemang i ett läge där personalfrånvaro slår hårt mot verksamheten. De barn som berörs är ju inte i skriande behov av förskola. De har möjlighet att få omsorg hemma.

Det håller dock inte alla föräldrar med om. De tycker sig själva gå på knäna av den press som det innebär att ha flera barn hemma på heltid. Ett uppdrag som deras föräldrageneration tog som självklart, ser en del av dagens mammor och pappor tydligen som övermäktigt.

Klagosången känns igen. För bara några år sedan gick debatten om vistelsetider på ”föris” het i Halland. Eftersom våra kommuner inte är lika generösa som en del andra, ställdes lyxkrav på mer förskoletid för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Nu kan det tänkas att de som känner sig kränkta av begränsningen i Falkenberg pekar på grannkommunen. Varberg stoppar nämligen – i dagsläget bör tilläggas – inte några barn från förskolan.

– Är man frisk så är man välkommen, vi särskiljer inte mellan olika grupper, förklarar förskolechefen Agneta Svenberg.

Men så anser hon heller inte att pressen på förskolan är akut. Visserligen är cirka en fjärdedel av personalen frånvarande. Men förvaltningschefen bedömer att det i tillräcklig mån kompenseras av en ännu högre frånvaro bland barnen.

Förändras läget, slår personalen larm, bör en annan tolkning göras även i Varberg. Lyhördhet och politiskt mod att göra det rätta är viktigt. Men att respektive förvaltningschef resonerar olika kan vara rimligt om man väljer att noga ”laga efter läge” - som kan skilja sig åt lite från en kommun till en annan.

Att slaviskt följa skollagen i ett unikt läge är däremot orimligt. Skolverket må konstatera att det inte skett några regelförändringar kring rätten till förskola. Men pandemin har förändrat samhället runt omkring på ett sätt som motiverar tillfälliga nödåtgärder.

Därför skissar samliga av Hallands kommuner på krisplaner att ta till om sjukfrånvaron ökar kraftigt. Då kan det bli aktuellt att slå samman förskolor. Detta i syfte att hålla en basverksamhet igång för alla de föräldrar som av samhällskritiska skäl måste kunna fortsätta jobba.

Det blir inte optimalt för barnen, som tvingas möta nya pedagoger i en främmande miljö. Men just nu är inte tid för gnäll eller krav på ”det bästa för alla barn”. Nu är tid för solidarisk anpassning efter en helt unik situation. Vuxenbarn som inte begriper det bör ta tillfället i akt att växa upp.

Maria Haldesten