Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De inbjudna beslutsfattarna fick klättra upp på höbalar för att få en överblick över åkermarken i Himle. Bild: Lisa Hjertén
De inbjudna beslutsfattarna fick klättra upp på höbalar för att få en överblick över åkermarken i Himle. Bild: Lisa Hjertén

Katarina Erlingson: Åkermarken ska brukas och inte förbrukas

Ledare 13/10. Att bygga på åkermark har varit omdiskuterat under många år, men i takt med klimatförändringarnas utbredning har frågan blivit ännu mer aktuell.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Den svenska åkermarken kommer att bli allt viktigare när klimatet ändrar förutsättningarna för jordbruk i många länder som i dag är stora producenter av livsmedel. 2080 kommer produktiviteten i lantbruket ha minskat med hälften i stora delar av världen, särskilt på det södra halvklotet. Jordbruken i de norra delarna av det norra halvklotet kommer att bli allt viktigare för världens livsmedelsförsörjning.

LRF i Varberg och dess medlemmar oroar sig för att beslutsfattare saknar kunskap och förståelse kring detta. Därför bjöd man in politiker och tjänstemän för att berätta mer om hur viktigt jordbruket är och att åkermarken måste bevaras inför framtiden. Besöket gjordes på en gård i Himle där kommunen har planer på att göra om marken till industriändamål.

Politikerna går en balansgång mellan att bygga på åkermark och att inte kunna erbjuda mark för nya bostäder eller industrier. Nya skatteintäkter är viktiga för alla kommuner och då behöver man planera för fler bostäder och industrier. Insikten om åkermarkens betydelse finns nog, men många beslutsfattare famlar kring hur man ska göra i stället. Att förtäta inne i centralorten och i de mindre tätorterna kan göras i viss utsträckning, men man kan också bygga på höjden för att spara mark. Där är det förstås en balansgång mellan strukturen i staden och hushållande med den mark som finns tillgänglig för byggen, också att bemöta de grupper som tycker att kommunen inte behöver växa alls.

Att förtäta i mindre orter och byar är inte alltid så populärt bland invånarna. Många boende vill ha kvar den småskalighet som gör att många trivs i småbyar. Samtidigt kan fler bostäder ge bättre möjligheter att behålla skolan i byn.

När det byggs på åkermark behöver man ta hänsyn till olika saker för att inte göra ännu större skada. Vattenaspekten diskuterades på studiebesöket. Det vill till att inte hårdgöra nybyggnadsområden i den utsträckningen att det blir ökad risk för översvämningar. Det finns nya sätt att hårdgöra mark utan att hindra avrinningen av vatten, så asfaltering måste bannlysas.

Det är bra att LRF inbjuder till kunskapsutbyte kring åkermark och lantbrukets förutsättningar. Det krävs också att LRF och dess medlemmar gör sin läxa för att modernisera och klimatanpassa jordbruket och göra det mer hållbart. Att det svenska jordbruket kommer att behövas i framtiden både lokalt och globalt är ställt utom allt tvivel, men det kommer att krävas uppoffringar från både kommun och lantbrukare för att uppnå en rimlig balans.