Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Maria Haldesten: Äntligen sätter riksdagsmajoritet badjävlar på plats

Obegripligt att regeringen inte förstått de risker som Falkenberg och Varberg varnat för. Nu måste den agera för hemtjänstens skull.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

Ledare 30/5. En enskild människas beslut kan bidra till spridning av smitta som dödar. Tyvärr har pandemin gjort klart att ett fåtal äldre inte förmår se längre än till sitt eget intresse. Ett exempel är det äldre Halmstadpar som hellre tillbringar sommaren i Långasand än hemmavid. Nu vill en majoritet i riksdagen sätta en kommungräns i vägen för deras vilja.

Halmstadbornas hänsynslösa val att processa för sin rätt till hemtjänst i sommarhuset har nu resulterat i att sex personer – såhär långt – har sökt hemtjänst på sommarvistet i Falkenberg. Den pressade hemtjänsten är juridiskt ålagd att leverera – om inte nu regeringen äntligen fattar galoppen.

På initiativ från Centerpartiet fattade nämligen en majoritet i socialutskottet beslut om ett tillkännagivande i torsdags. Det riktar en uppmaning till regeringen att fatta beslut om en tillfällig lagändring. Det är minst sagt hög tid att äntligen låta verkställa vad en lång rad kommuner vädjat upp under våren.

Så varför fick inte ens Förvaltningsrättens besked till Falkenberg regeringen, samt L och V att fatta galoppen?

– Man tycker att det inte behövs. Regeringen anser att berörda kommuner ska kunna fram till en lösning. Vi har försökt framföra att det inte fungerar, därför behövde vi ta nästa steg, säger Sofia Nilsson (C), sjuksköterska och ledamot i socialutskottet i riksdagen.

Men räcker det med ett tillkännagivande - regeringen är ju tyvärr känd för att dra benen efter sig med majoritetsbeslut som inte faller i smaken.

– Jag tror att regeringen vill gå oss till mötes, jag tror att de börjar arbetet skyndsamt, säger Sofia Nilsson.

Hoppas det. Att regeringen medvetet har valt att avfärda de problem som ett stort antal västkustkommuner har varnat för är inte bara oförskämt, det kan i värsta fall bidra till att kosta liv.

Smittan finns redan inom hemtjänsten i Halland, precis som den finns inom övrig äldreomsorg. Ökad belastning och fler tillresta vårdtagare riskerar bidrar till att göra en svår situation etter värre. Därför har socialnämndens ordförande i Falkenberg, Kerstin Rosell (S), vädjat till regering och folkhälsomyndighet.

I hemtjänsten jobbar många vardagshjältar. Det är deras insatser som räddar liv och gör livet drägligt för hjälpbehövande äldre. Det är inte ett jobb där personalbrist enkelt kan lösas genom att man slänger in en arbetslös servitris - vilket enskilda riksdagspolitiker har låtit antyda.

Nu, mer än någonsin, är kunskap om allt från basala hygienrutiner till vårdtagarnas sjukdomsbild livsavgörande. På äldreboenden finns det kollegor nära till hands, men i hemtjänsten jobbar många ensamma i mötet med en eventuellt smittad äldre. Då blir yrkeskompetens extra viktig.

Det är hög tid att generellt uppvärdera synen på den kompetensen, att visa större respekt för vårdens proffs - inte bara i tal utan också i arbetsmiljö och lönekuvert. Förhoppningsvis glöms inte alla diskussioner om behoven i äldreomsorgen bort så snart pandemin klingat av - utan bidrar till framtida förstärkningar.

För att skydda och rädda fler är det dock nu viktigt att försöka få till stånd så bred testning som möjligt, vilket påtalades i riksdagens särskilda debatt om äldreomsorgen. Detta är viktigt i hemtjänst och på boende - och kan bidra till såväl minskad smittspridning som ökad trygghet. Det är dock inte ett skäl att lätta på de restriktioner i hemtjänstservice som Falkenberg, Varberg och en rad andra västkustkommuner vill se. Här behövs en lag som skyddar äldre invånare i våra kommuner och den hemtjänst de behöver.