Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Linda Broström
Bild: Linda Broström

Hanna Marie Björklund Centerpressens Nyhetsbyrå: Var inte neutrala om skolflickors klädsel

Sverige och västvärlden idag har nämligen några tydliga kulturella värderingar utefter vilka vi utformar lagar och politik.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

I mötet med andra kulturer måste den svenska västerländska stå upp för sina värderingar. Att barn inte ska behöva klä sig på ett visst sätt med hänvisning till religion är en sådan.

Frågor relaterade till kön, kulturella värderingar och separering har blivit allt mer aktuella i det mångkulturella samhället, och mötet mellan detta och den svenska offentliga arenan, som skolan.

Diskussioner om badhus, könsseparerad undervisning och nu senast, en skola som skulle besöka en moské och då var tvungen att följa vissa klädregler. Denna diskussion om skillnader i värderingar är viktig att ta, oavsett om det gäller slöjförbud eller könsseparatism. Det är även viktigt att samhället sätter ner foten i frågan, för vi får aldrig göra misstaget att tro att vårt samhälle är eller bör vara, värdeneutralt.

Sverige och västvärlden idag har nämligen några tydliga kulturella värderingar utefter vilka vi utformar lagar och politik. Sekularism, humanism, demokrati är några av dem. En sådan värdering är lika inför lagen och tydlig och förutsägbar lagstiftning. Ett annat är frihet för vuxna människor på sin fritid. Därför vore slöjförbud eller burkiniförbud ett brott mot dessa värderingar, för att de är godtyckliga, bygger på religiös särbehandling och avser vuxna människors egna val. En annan sådan värdering är jämställdhet mellan könen och att kvinnors sexualitet ej ska vara sammankopplad med deras heder, rykte eller rättigheter som medborgare.

Skolan och den allmänna läroplanen måste styras av våra värderingar och förmedlas genom undervisningen. Vi lär inte ut att diktatur är att föredra eller att slaveri är bra, i skolan försvarar vi allas lika rätt till frihet. Skolan ska även försvara kvinnors och flickors rätt till sina kroppar, och att kvinnlig sexualitet inte är något farligt.

Det är detta vi måste utgå ifrån i debatten om både könsseparerade lektioner och könsseparerande klädsel. I det aktuella fallet skulle skolbarn besöka en moské, vilket var ett obligatoriskt moment. Inför detta besök var flickor tvungna att täcka inte bara ben och armar, som pojkarna, utan även huvudet.

Det är självklart att vuxna människor som besöker en religiös byggnad, oavsett religion, anpassar sig till dennas regler. Att gå in i byggnader är frivilligt och görs på dess egna regler. Men att inför ett obligatoriskt moment, för skolbarn, där flickor pekas ut och tvingas ha särskilda kläder på sig, med syfte att visa att flickors kroppar är mer skamliga än pojkars, det är inte samma sak. Det bygger inte på vuxna människors frivillighet och det innebär ett påtvingande av värderingar om kropp, synd och orenhet på barn.

Det inte en acceptabel ståndpunkt, lika lite som att staten ska förbjuda vuxna människor att bära slöja och besöka moskéer på sin fritid. För vårt samhälle har en värdegrund och den värdegrunden måste skolan förmedla. Den säger att flickor och pojkar ska ha rätt att ha samma kläder på sig för att ingen av dem är mer oren än den andra, och att skolbarn inte ska tvingas till sammanhang där detta inte gäller. Det är motiveringen bakom som här gör hela skillnaden.