Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ola Johansson riksdagsledamot (C): Var finns optimisterna?

Att det finns samhällsproblem är ingen anledning att ge upp!

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Från olika håll hörs domedagsprofetior och dystra prognoser inför såväl en nära- som avlägsen framtid för Sverige och världen. Jag kan hålla med om att läget är allvarligt men det skulle vara meningslöst att ägna sig åt politik om utgångsläget är att det går illa oavsett vad vi gör.

Då är det befriande när Centerledaren Annie Lööf i två partiledardebatter framställs som den mest möjlighetsinriktade. Långsiktigt stärker det hennes och vårt partis ställning att vara ansvarsfulla och vilja tackla samhällsutmaningarna på ett konstruktivt sätt. Det stärker tilltron demokratin när vi uppmanar människor att lägga en röst på de partier som vill mest och har idéer om hur man tänker förverkliga dem.

Januariavtalet och budgetarbetet som följde av det har blivit ett test huruvida samarbete är vägen framåt för Centerpartiet. Såhär långt kan jag konstatera att vårt inflytande är större nu än det någonsin varit under mina snart tio år i rikspolitiken. Inte ens med Alliansen i regeringsställning hade jag som enskild ledamot så mycket inflytande. Nu sitter jag ansikte mot ansikte med två ministrar för att bestämma hur vi förbättrar bostadsmarknaden och kan underlätta byggandet i hela landet.

”Man” ondgör sig över att strandskyddet riskerar att inte förändras tillräckligt, trots att det är just förenklingar att bygga strandnära som ska föreslås. Låt mig då påminna om att varje gång det funnits en ansats att reformera strandskyddet är det Centerpartiet som tagit initiativet.

”Man” försöker ge sken av att bensinskatterna kommer att sänkas varje gång en oljekälla attackeras och politisk instabilitet börjar råda i någon av oljestaterna. Detta trots att vi vet hur skadliga fossildrivmedel är och att många av länderna förtrycker sina medborgare och hotar sina grannar.

”Man” har försummat landsbygden och försöker ta igen detta genom att prata om ”vanligt folk på landsbygden” som om vi som är födda och lever där vore en homogen grupp de kan klumpa ihop. Vänd på resonemanget och säg ”vanligt folk i storstan” så inser vi hur dumt det låter. Sverige och även Halland är stort. Behov och önskningar ser olika ut. Just därför behöver vi utjämna de ekonomiska klyftorna mellan kommuner och landsändar och skapa lika förutsättningar.

Vi ska givetvis inte blunda för problem vi ser, exempelvis med försämrade skolresultat, hedersförtryck, bristfällig integration, vårdköer, inbrott på landsbygden och gängbrottslighet. För att inte tala om de galopperande klimatförändringarna, som kräver handling nu.

Det är två gröna partier som driver på. Centerpartister är optimister och ser, till skillnad mot det andra, den fria företagsamheten som den kraft som kan förändra och samtidigt skapa jobbmöjligheter. Vi ser möjligheter med integrationen av människor som vill få sin kompetens validerad och få bidra till samhället. Med växande företag och fler i arbete kommer vi att kunna stärka välfärden, öka sammanhållningen och få hela landet att växa.