Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Smita före i kön är också korruption

Det kommer fler och fler exempel på myndighetspersoner eller grupper som tränger sig före i vaccinationskön mot covid-19. Eftersom vaccinet kommer stegvis och det än så länge är brist på vaccin ligger det tyvärr nära till hands för en del personer att utnyttja sin position.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Sjukhusledningen på NU-sjukhuset i Västra Götaland tyckte själva att de var så viktiga att de skulle få vaccinet i första vändan. En chef på ett äldreboende i Eskilstuna gav sin familj vaccin, i stället för att ringa in personal som var ledig. I Halmstad fick tio personer på hemvårdsförvaltningen vaccin som blivit över på vårdboendet tvärs över gatan. Det finns säkert fler exempel.

Det som är problematiskt är att detta kan räknas som korruption. Det behöver inte vara pengar inblandade, det räcker att man utnyttjar sin maktposition för att gynna sig själv. Vilket man kan säga att vaccinering mot en dödlig farsot är. Det kan också klassas som trolöshet mot huvudman, det vill säga när man missbrukar ett förtroende som huvudmannen (arbetsgivaren) får lida för.

Det är inte bra när vissa skor sig själv på olika sätt. Det skadar tilliten i samhället och förtroendet för kommuner och myndigheter. I förlängningen kan det hota demokratin. När det gäller cheferna i Halmstad känns förklaringen rimlig kring varför dessa tio gick före i kön, men det kommer att bli svårt att nå ut med det i bruset. Risken är uppenbar att folk tror att cheferna ordnat detta på eget bevåg även om deras förklaring säger något annat.

Detta är ännu en sak som vi måste lära oss från pandemin för att förhindra att det händer igen. Vaccinationer måste hanteras på ett rättssäkert sätt. Så länge vi inte har obegränsad tillgång till vaccin blir det lätt så här. Kommunerna måste ta fram riktlinjer som motverkar korruption i allmänhet, så att man visar att det finns en medvetenhet inom organisationen. Det handlar inte bara om mutor och jäv, det kan alltså handla om att utnyttja sin position.

Det kan tyckas att det inte är så farligt att smita före i vaccinationskön, ”alla som vill ska ju ändå vaccineras förr eller senare”, men sitter man på förtroendeposter eller maktpositioner av olika slag är det viktigt att hantera sitt inflytande på ett grannlaga sätt. Det är inte bra för kommunen att invånarna misstror deras anställda och tror att de bara skor sig och de sina. Då tappar kommunen förtroende generellt vilket kan få förödande konsekvenser på sikt.