Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Axel Storckenfeldt
Bild: Axel Storckenfeldt

Helena Antoni: Regeringen utmanar domstolars oberoende

Övertagandet är inte bara fel, det är att allvarligt utmana domstolarnas oberoende och rättssäkerheten.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Vad har Polen, Ungern och Turkiet gemensamt? Jo, alla tre stater har genom auktoritära politiska beslut underminerat domstolars oberoende. Det är ett agerande som vi i Sverige brukar fördöma starkt och tala väldigt tydligt om hur skadligt det är för den fria demokratin och domstolarnas rättssäkerhet. Vi har det väldigt bra i Sverige och vårt demokratiska system och rättssäkerhet är icke att förminska. Men, det är viktigt att påpeka när felsteg tas även i Sverige. Det är precis vad som nu har hänt.

I somras beslutade den S-ledda regeringen att ta över den rättsliga prövningen av drivmedelsbolaget Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil från Mark- och miljödomstolen. Det betyder att det blir regeringen som bestämmer om företaget får bygga ut eller inte. Fallet har varit mycket omdebatterat. Att se det som en anledning för regeringen att ta över den rättsliga prövningen av fallet är dock inte bara fel, det är att allvarligt utmana domstolarnas oberoende och rättssäkerheten.

Det finns tre grundläggande anledningar till att misstro regeringens agerande i detta fall:

För det första har regeringen gått in i processen alldeles för sent. Det finns ett lagligt utrymme för regeringar att pröva tillståndsfall som är känsliga för miljön. Enligt reglerna ska dock regeringen i sådana fall ”omedelbart” lämna besked. ”Omedelbart” innebär direkt när ett mål drar igång, inte efter att det redan kommit ett domstolsbeslut. Såvitt känt är detta första gången som en svensk regering går in i en domstolsprocess så här sent.

För den andra verkar regeringen ha bestämt sig för utgången innan det ens skett någon prövning. Detta mot bakgrund av att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg först godkänt Preems planer. Det är först efter att planerna överklagats som regeringen valt att kliva in. Ytterst märkligt. Vice statsminister Isabella Lövin har varit tydlig med sitt ställningstagande från början och konstaterat att det ”absolut inte är hållbart att investera” i den typ av verksamhet som är aktuell (SR Ekots lördagsintervju den 9 november förra året).

För det tredje har regeringen börjat använda den nya klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, på fel sätt. Lagen säger att regeringen ska föra en politik som utgår från klimatmålen. Den säger inte att regeringen kan använda lagen som grund för att överpröva domstolsutfall och neka tillstånd.

Regeringens agerande i Preem-fallet för tankarna till länder som vi inte gärna vill förknippas med när det kommer till synen på demokrati och rättsstat. I 73-punktsprogrammet som regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet presenterade tar den allra sista punkten upp bland annat domstolars oberoende. Är det här verkligen det man menade med den punkten?