Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ola Johansson: Regeringen ser inte tröskeleländet

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Gästkrönikan 25/7. Vi har stora utmaningar, men också möjligheter, förknippade med en växande befolkning. När vi säger att alla ska med, men samtidigt ser till att många hålls utanför EU:s gränser, vår svenska arbetsmarknad, bostadsutbudet och samhällsgemenskapen – då måste vi ställa oss frågan: Vilken nytta gör trösklar och vad kan vi göra för att sänka dessa?

Det är en lång och farlig väg från det krigshärjade Syrien till Sverige. Svårast är att ta sig till Europa och vi reagerar med fasa på bilder av överlastade fartyg som kapsejsar i Medelhavet, med tusentals dödsoffer just på tröskeln till säkerheten.

Alltför få bostäder färdigställs och vi har olika ambitioner i Hallandskommunerna när det gäller att skapa möjligheter för människor att etablera sig. Det gör att tröskeln blir hög för den som vill bo där det finns arbete och utbildning.

Det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden för den som inte tidigare haft en egen bostad. Regler som finns för att skydda boende från plötsliga förändringar i hyresnivåer verkar hämmande för dem som vill investera i nya hyresrätter. På motsvarande sätt hindrar bankernas kapitaltäckningskrav människor att låna till bostäder. För att skydda dem som redan har en bostad mot följderna av en finansiell bostadskris höjs trösklarna för dem som vill låna till en bostad med amorteringskrav och bolånetak.

Vill du som ung eller nyanländ ta dig in på arbetsmarknaden möts du inte bara av trösklar, utan rentav murar. Innanför dessa råder det en falsk trygghet och ordning. Står du utanför har du ingen chans att etablera dig med vare sig arbete, bostad eller socialt liv.

Den rödgröna regeringen är brutalt avvisande gentemot unga. De både höjer arbetsgivaravgiften och återställer restaurangmomsen. Genom att minska ROT och begränsa RUT riskerar den arbetsmarknad som skapats i en ny och efterfrågad tjänstesektor raderas ut. Fler markeringar mot privata företag görs, bland annat genom inskränkningar för privata välfärdsföretagare och hot om kvoteringstvång.

Med nästan 400 000 personer i öppen arbetslöshet eller åtgärder och en växande grupp som vill göra nytta i sitt nya hemland måste trösklar bort och nya möjligheter skapas för företag att anställa. Det behövs en mer flexibel trygghet på arbetsmarknaden. Kompetens ska utgöra grunden för anställningstrygghet, inte tjänsteåren. Omställningsmöjligheterna måste stärkas, så att tryggheten består i att det går att matchas mot ett jobb som är lättare att behålla.

Tyvärr ser inte regeringen tröskeleländet. Det är andra som drämmer tårna i den och riskerar falla och slås ut. Trösklar som inte behövs måste bort.

Ola Johansson

riksdagsledamot (C)