Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Katarina Erlingson: Rätt av Falkenberg att avvika från ekonomised

Det blev debatt om Falkenbergs årsredovisning på kommunfullmäktige häromkvällen. Revisionen kritiserar att redovisningen bryter mot både lagar och mot god redovisningssed. Det låter förstås mycket allvarligt, men blir motsägelsefullt när revisionen ändå yrkar på ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder och tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Den som kanske inte är så van vid kommunal ekonomi, vilket torde vara de flesta i kommunfullmäktige, kan förstås reagera kraftigt mot talet att kommunen bryter mot lag och god redovisningssed. Inte minst om man tillhör oppositionen kan man passa på att slå mot den styrande majoriteten. Men att ta i så som SD:s gruppledare Sara-Lena Bjälkö gjorde var överdrivet och populistiskt, eller möjligen okunnigt. Enligt en nyhetsartikel i HN sade hon från talarstolen att det trixas och att det är mygel och fiffel. Något som Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande (S), med kraft dementerade.

Att inte följa god redovisningssed och att bryta mot lagar är förstås allvarligt, men om kommunen är tydlig med vad och varför den gör som den gör kan ”brotten” släppas igenom av revisionen. Det är inte alltid helt lätt för en kommun att följa generellt uppsatta regler, mer anpassade för företag. När kommuner får statliga medel ett år där det blir över pengar, vill man kunna använda pengarna även kommande år. Men det är inte helt enkelt, eller kanske till och med omöjligt, redovisningstekniskt. 2015 när det kom många flyktingar fick kommunerna statliga medel. I Falkenbergs fall har kommunen balanserat dessa medel över flera år, något man alltså egentligen inte får. Pandemiåret 2020 har staten gjort likadant och betalat ut statsbidrag till kommunerna, och samma problem uppstår, som Falkenberg har löst på samma sätt som tidigare.

God redovisningssed ska följa praxis, det vill säga ett tillvägagångssätt som är allmänt vedertaget. Det säger sig självt att det blir oflexibelt och gör snudd på ekonomi till något som är absolut och inte går att ändra. Inte minst när alla företag, stora som små, och kommuner av olika storlek ska följa samma regler. Det kräver mod från både ekonomiavdelningen på kommunen och från politikerna att frångå denna starka styrning.

Jag har själv varit med om att frångå god redovisningssed under min tid som politiker. Regionens politiker ville tydliggöra hur stor pensionsskulden egentligen var, vilket görs bättre i en modell än i en annan. Det var bara det att den modellen inte räknades som god redovisningssed. Vi politiker fick i diskussionen med oss den förtroendevalda revisionen och faktiskt även den auktoriserade revisorn från ett känt revisionsbolag. Man förstod det goda syftet med ändringen. Men sen kom en annan revisionsfirma in (på grund av upphandling) och därmed en annan auktoriserad revisor. Denne gick fullständigt i taket hur vi kunde understå oss att bryta mot god redovisningssed. Har sällan varit med om ett så bisarrt möte som det. Men revisionen gav ansvarsfrihet och nämnde bara saken i en kommentar i revisionsberättelsen.

Kontentan är att så länge Falkenbergs kommun vet vad de gör och varför samt är tydliga med det, är det nog inte hela världen att bryta mot god redovisningssed. En kommun är inte som ett företag, och ska heller inte vara det.