Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: På tal om behovet av djurförsök

Hot är förkastligt. Men jag fortsätter att ifrågasätta djurförsök generellt.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Som djurskyddspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna vill jag säga; Det är ALDRIG okey att hota!!! Världen blir enbart en otryggare plats att leva i. De som vill skapa förändringar är välkomna till politiken, eller att använda fredliga verktyg som exempelvis Greta Thunbergs fredliga och tydliga kampanj för att få oss att förstå allvaret i klimatförändringarna. Det är helt enkelt förkastligt att ge sig på andra människor med hat och hot.

Med det sagt avser jag att använda mitt demokratiska mandat och genom fredligt påverkansarbete jobba vidare för att skapa förändringar för djur som far illa, eller för att göra allt jag kan för att hejda klimatförändringarna.

Så jag fortsätter att ifrågasätta djurförsök generellt och plågsamma sådana i synnerhet.

De djurfria möjligheterna till forskning är många och varierande redan idag, men används inte i så stor utsträckning som är möjligt. Med rätt satsningar skulle ännu fler djurförsök kunna ersättas.

Alla blivande läkemedel måste testas på djur innan de får testas på människor. Flera studier visar att djurförsöken missar många biverkningar – ca 90 % av de nya läkemedel som tas fram kommer aldrig ut på marknaden ppå grund av biverkningar eller har inte önskad effekt som först upptäcks när läkemedlet testas på människor. En kombination av celler och beräkningsmodeller i dator är lovande möjligheter för att både öka säkerhet och effekt av nya läkemedel samtidigt som sådana verktyg även bidrar till att minska kostnaden. Det öppnar också för mer individanpassade läkemedel genom att använda patientens egna celler i cellmodeller.

Tester av kemikalier för toxicitet på djur är dyra, tidskrävande och inte helt tillförlitliga annat än för den djurart man testar kemikalierna på. Det går trögt att ersätta djurförsök som standardtest, ofta på grund av lagar. Så ibland, vilket behöver sägas, använder vi djur slentrianmässigt eller på grund av en föråldrad lagstiftning, där djurfria metoder finns att använda redan idag.

Att driva på användningen av den moderna biotekniken tillsammans med avancerade datorsimuleringar och beräkningsmodeller på forskarutbildningar och inom forskningen är bra ur djurskyddssynpunkt och lönar sig.

EU har ett mål på området ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” Så nu behöver Sverige också på allvar börja arbeta för att nå dit!

Forskningspolitiken behöver bidra och forskningssätena i landet behöver anamma det nya, inte hålla kvar vid det gamla traditionella. Sverige hamnar på efterkälken. Vi behöver ett tydligt mål om när vi siktar på att ha bytt ut djurförsök mot djurfria metoder och sedan en tydlig strategi för hur vi når det målet.