Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Johan Örjes, Centerpressens Nyhetsbyrå: Mindre sekretess kan rädda liv

Idag får polisen bryta sekretessen och informera socialtjänsten om de har upplysningar om att någon missbrukar narkotika. När det gäller substanser som inte är narkotikaklassade har polisen inte den möjligheten.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Under ett antal år har Sverige haft stora problem med dödsfall orsakade av det medlet fentanyl, eller medel som liknar fentanyl. Under åren 2014–2017 har mer än 400 personer dött i samband med missbruk av substansen som påminner om heroin, men kan vara betydligt kraftigare. Fentanyl och fentanylliknande substanser är syntetiska opioider och eftersom det kan vara så kraftfullt kan det potentiellt till och med vara en arbetsmiljörisk för till exempel polis och ambulanspersonal.

På grund av att lagstiftningen har svårt att hänga med i klassificeringen har det polisen inte kunnat ingripa så kraftfullt som de önskat. De enskilda preparaten har helt enkelt inte varit narkotikaklassade. Det gör att huvuddelen av handeln inte bedrivits som traditionell gatuhandlare med narkotika, utan genom beställningar på nätet.

Dödfallen har ökat under de senaste åren, men hittills under 2018 finns det en tydlig minskning. Det finns troligen flera förklaringar till minskningen av fentanyldödsfallen. En sådan är att omfattningen av dödsfallen och rapporteringen i media kan ha avskräckt från användning. Det är också så att kinesiska myndigheter har ingripit mot de fabriker som tillverkar substanserna och utbudet därmed, åtminstone tillfälligt, har minskat.

En dom där två personer som såld fentanyl dömdes till långa fängelsestraff för vållande till annans död har också påverkat intresset för att bedriva den typen av näthandel.

Utvecklingen inger hopp om att en negativ utveckling kan brytas. Polisen ser dock behov av ytterligare åtgärder. I en lägesrapport från Nationella operativa avdelningen, NOA, i juni lägger polisen fram flera förslag till förändringar i lagstiftningen. Bland förslagen finns ändringar i postlagen så att paket- och budföretags sekretess mildras så att de lättare kan tipsa polisen om misstänkta försändelser. I rapporten framförs också att lagen om spridning av gift ses över för att kunna användas och att det införs grovt brott när det gäller förbud mot vissa hälsofarliga varor.

I rapporten föreslås också att polisens sekretess mot socialtjänsten lättas upp. Idag får polisen bryta sekretessen och informera socialtjänsten om de har upplysningar om att någon missbrukar narkotika. När det gäller substanser som inte är narkotikaklassade har polisen inte den möjligheten enligt rapporten. Det betyder att när det gjort tillslag mot en nätsäljare så kan polisen inte informera socialtjänsten om vilka personer som finns i kundregistret, även om den personen troligen ägnar sig åt ett livsfarligt missbruk. Det förslaget finna all anledning för regeringen att försöka genomföra. Det finns dock ytterligare åtgärder som kan sättas in för att minska risken för dödsfall. En sådan är att göra medlet Naloxon, som kan häva opioidförgiftningen, mer tillgängligt.