Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Johan Örjes: Fram för fossilfritt flyg

Mer insatser krävs. Som att hitta smarta alternativ till flyg som transportmedel, där det är möjligt.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Det är ingen tvekan om att flyget innebär en stor belastning på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser och därmed till den globala uppvärmningen. Även om det i ett globalt perspektiv inte är någon av de största utsläppskällorna, måste också flyget bidra i minskningen av våra utsläpp.

Samtidigt är flyget också nödvändigt för att i praktiken kunna genomföra mycket av det internationella utbyte som är en viktig del i det som är vår värld. Det handlar självklart om utbyten inom näringsliv och forskning, men inte bara det. I dag är också familjebanden mer uttänjda över världen och det ger upphov till en önskan om resor, som tidigare inte var möjliga. Behoven och önskemålen om att resa kommer inte att minska. Det är därför viktigt att se vilka möjligheter det finns att hitta lösningar som fungerar i den verkligheten.

Den utredning som Maria Wetterstrand nu överlämnat till miljöministern tar fasta på detta och fokus ligger på att komma med förslag som bidrar till att minska flygets klimatpåverkan genom att ersätta dagens fossila bränslen med biobränslen.

Till mycket stor del handlar förslagen om att skapa en fungerande marknad för biobaserade flygbränslen. Precis som för biltrafiken föreslås att det ska ställas krav på inblandning av biodrivmedel, det som kallas reduktionsplikt. År 2030 föreslår utredningen att 30 procent av det flygbränsle som tankas i Sverige ska vara biobränsle. Utredningen föreslår att målsättningen ska vara ett helt fossilbränslefritt flyg till 2045.

Precis som för andra biobränslen finns det en möjlighet att producera också bioflygbränsle i Sverige av svenska råvaror.

Utredningens förslag är ambitiösa, men om vi ska klara klimatet krävs det också andra insatser. En sådan är att hitta alternativ till flyg som transportmedel, där det är möjligt. Detta har redan till stora delar skett när det gäller inrikesflyget, där det mellan många städer idag har blivit mer attraktivt att resa med tåg. Under de senaste decennierna har inrikesflyget stått still, medan antalet utlandsresor per person ökat kraftigt.

Även här kommer utredningen med ett mindre förslag, nämligen att ännu en utredning ska tillsättas, denna gång om upphandling av nattågstrafik. Det förslaget finns ju också med i 73-punktsprogrammet där Trafikverket ska få i uppdrag att upphandla nattågstrafik till europeiska städer. Det är dock inte tillräckligt, utan alternativ till flyg behöver utvecklas ytterligare.

De förslag som presenteras i utredningen är inte den inriktning som de mest radikala vill se, men det är förslag som i praktiken kommer att bidra till att minska påverkan på vårt klimat – och framför allt är det förslag som har en möjlighet att bli verklighet relativt snart.