Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Jörgen Warborn Bild: Annika Karlbom

Förödande Swexit

Fördelarna med EU är fortfarande betydligt mycket större än det som kan betraktas som nackdelar.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Jag följer intresset debatten i Storbritannien om beslutet att lämna EU. Jag började engagera mig politiskt 1994 i samband med Sveriges folkomröstning om EU – med en stark övertygelse om vikten att fullt ut delta i samarbetet.

EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen. Medlemskapet har tjänat Sverige väl i många avseenden. Med tydligt förbättrade handelsmöjligheter och en gemensam inre marknad har svenska företag fått markant bättre villkor för att utvecklas och expandera. EU-medlemskapet har inneburit högre tillväxt som i sin tur bidrar till ökat välstånd och bättre välfärd för svenska medborgare. Detta är inga oväsentliga fördelar att bortse ifrån när nu Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet argumenterar för att Sverige ska lämna EU. Swexit skulle innebära förödande konsekvenser för svensk ekonomi. Det går inte att negligera.

Mer än hälften av Sveriges export går till andra EU-länder. Det är inte ett oviktigt argument för att understryka det svenska medlemskapets betydelse för svenska industrier och företag. Moderaterna har låtit räkna på kostnaden för svenska hushåll om vi skulle lämna EU genom att utgå från de analyser som den brittiska regeringens tagit fram kring vad brexit kommer kosta. För ett genomsnittligt svenskt hushåll kan kostnaden för ett utträde ur EU landa omkring 40 000 kr per år. På längre sikt kan de negativa konsekvenserna bli ännu större.

Ingen annanstans i världen finns en så långtgående integration mellan självständiga länder som inom EU:s inre marknad. Den är grunden för ett ekonomiskt välmående Europa och behöver stärkas för att höja konkurrenskraften och produktiviteten. Den inre marknaden är avgörande för vårt ekonomiska välstånd. Nästan tre fjärdedelar av den totala exporten och fyra femtedelar av importen går till och kommer från den inre marknaden. Svensk handel och svensk konkurrenskraft är beroende av den inre marknaden när vi konkurrerar med Kina, USA och Indien.

Europa behöver leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under hot. Frihandelsavtalet med USA ligger på is och det regelstyrda handelssystemet hotas. För Sverige som är ett litet och handelsberoende land är den regelstyrda handeln avgörande för jobb och tillväxt. I frånvaron av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag. Det vilar på Europa att axla ansvaret för att upprätthålla en fri och rättvis handel och inte falla ner i protektionismens svarta hål. När USA gör mindre behöver EU göra mer för frihandel i världen.

Frågan om EU:s roll och makt är dock befogad att diskutera. Att ha som utgångspunkt att vi bör värna det svenska medlemskapet i Europeiska unionen innebär inte att man samtidigt måste anse att allt som tillkommer genom EU-lagstiftning är något önskvärt eller positivt. Det finns en mängd olika regleringar och åtaganden som EU har gett upphov till som bör kritiseras och motarbetas. Men det måste gå att hålla två saker i huvudet samtidigt. Fördelarna med EU är fortfarande betydligt mycket större än det som kan betraktas som nackdelar.

Att lämna EU är inte ett realistiskt och hållbart alternativ. Åtminstone inte för den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige.