Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Elin Larsson, Centerpressens Nyhetsbyrå: Extra ineffektiva extratjänster

Regeringens integrationsåtgärd extratjänster har varit ineffektiva och har trängt undan bättre fungerande insatser.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

När den rödgröna regeringen tillträdde hade Socialdemokraterna gått till val på att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. När mandatperioden nu nått sitt slut kan man konstatera att regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit långt ifrån lyckade. Trots att arbetslösheten sjunker i EU så är Sverige långt från målet om att ha lägst arbetslöshet.

Det har varit en förlorad mandatperiod för Sverige. Den rödgröna regeringen har slösat bort en högkonjunktur och inte prioriterat de reformer som Sverige behöver.

Ett problemområde där mer borde ha gjorts är integration, och arbete är nyckeln till fungerande integration. En av regeringens stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit de så kallade extratjänsterna som är en till hundra procent skattesubventionerad sysselsättning. När Almega, som är en samlingsorganisation för Sveriges tjänsteföretag, granskar Arbetsförmedlingens egna siffror för regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder visar det återigen ett platt fall för den socialdemokratiska politiken.

Endast 2,3 procent av de som avslutar en subventionerad extratjänst går till ett icke subventionerat jobb. Det är en väldigt låg siffra med tanke på hur regeringen har slagit sig för bröstet med sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utöver det så tränger extratjänsterna samtidigt undan andra åtgärder, som till exempel stöd och matchning där en betydligt större del, 16 procent, går vidare till ett icke subventionerat jobb. De företag som framgångsrikt har jobbat med matchning måste nu dra ned rejält, eftersom Arbetsförmedlingen prioriterar extratjänster.

Regeringen har återkommande fått kritik för att dess arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit dyra och ineffektiva. Extratjänsterna beräknas kosta fem-sex miljarder kronor per år. Det är ingenting annat än ett väldigt dyrt sätt att enbart tillfälligt minska arbetslösheten och ett sätt för regeringen att försöka sminka över sitt eget misslyckande med arbetslöshetsmålet.

Sett över hela landet så visar det sig att av 5309 personer som avslutade en extratjänst under perioden januari 2017-april 2018 så har 3 658 stannat kvar i en subventionerad åtgärd, som till övervägande del varit en ny extratjänst. 1 530 personer har stannat kvar i helsubventionerade åtgärder och endast 121 har gått vidare till ett osubventionerat arbete.

I sedvanlig ordning har den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken gått ut på att pumpa ut miljarder i ineffektiva, kortsiktiga åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken kan inte gå ut på att slussa folk mellan olika subventioner. Sverige behöver en arbetsmarknadspolitik där människor får möjlighet att komma in i riktiga jobb, inte harva mellan Arbetsförmedlingens olika åtgärder. Regeringens arbetsmarknadspolitik är ett oerhört misslyckande i den högkonjunktur de har styrt i.