Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

EU - vägen till bättre företagsklimat

Med en hög ambition om högre tillväxt och mer frihandel, skapar vi ett mer välmående EU.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Jörgen Warborn. Bild: Annika Karlbom

Gästkrönikan 10/11. Företagande är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför har jag alltid fokuserat på företagsklimatet såväl när jag verkade i kommunen som nu i riksdagen. För två veckor sedan blev jag föreslagen som en av toppkandidaterna på moderaternas valsedel till Europaparlamentet. Fram till valet i maj kommer jag lyfta frågor om företagande, jobb och entreprenörskap i ett europeiskt perspektiv.

Den inre marknaden utgör grundfundamentet i den Europeiska unionen. Med friare handel och mer utbyten av varor och tjänster stärks den europeiska gemenskapen och välståndet i hela Europa. Ökad handel och bättre villkor för företagande är i grunden den enda lösningen för en rikare framtid för alla EU:s medborgare.

Europeisk konkurrenskraft är svensk konkurrenskraft. Det är tydligt att vi kan och bör göra mycket mer för att underlätta handeln inom EU. Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan i EU reduceras. Trots löften om att minska antalet regler från EU-kommissionen har inte mycket hänt, tvärtom går det i viss mån i motsatt riktning med en växande regelbörda för viktiga näringar.

Omkring hälften av de olika regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Det svenska företagsklimatet påverkas således direkt av de politiska beslut som fattas i Europaparlamentet.

Ett i dagsläget allvarligt problem är hur Sverige allt för ofta tenderar att överimplementera direktiv från EU. Detta är direkt skadligt och hämmar Sveriges konkurrenskraft när överimplementeringen ofta påverkar svenska företags villkor negativt. Det blir ofta ett problem i de fall då Sverige bestämmer sig för att ställa hårdare krav på branscher och företag än vad andra EU-länder gör. För att stärka förutsättningarna för ökad företagsamhet och tillväxt måste vi arbeta för enklare regler i utformningen av lagarna i EU, och ha en stramare linje i implementeringen av lagstiftningen i Sverige. Annars riskerar vi att fortsätta skapa en skevhet i den inre marknaden och urholka svenska företags konkurrenskraft.

Moderaterna har alltid varit en kraft i europapolitiken som verkat för mer frihandel, högre tillväxt och bättre villkor för företagen. Det arbetet måste nu intensifieras. Företagens framtid och villkor är medborgarnas välstånd och möjligheter. Med en hög ambition om högre tillväxt, mer företagsamhet och mer frihandel skapar vi ett starkare, mer sammanhållet och välmående Europa.