Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Agneta Börjesson, Bild: Annika Karlbom

Djuren i en utsatt familj

Gästkrönikan 28/4. Våld mot djur kan vara en indikator på ett upptrappat våld.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Gästkrönikan 28/4. Våld i nära relationer är en viktig fråga. Men en pusselbit som oftast missas är vad som händer med djuren i en familj där våld förekommer. Djur kan behandlas riktigt illa. Det kan handla om hot, skador eller till och med dödande av familjens djur för att utöva makt över djuret eller andra i familjen. Det kan också handla om omsorgsbrist eller andra typer av mer subtil grymhet riktat mot djuret. Förövare som också utsätter djur ofta utövar ett grövre våld mot sin partner eller sina barn samt är mer kontrollerande än andra. Våld mot djur kan dessutom vara en indikator på ett upptrappat våld.

I förra veckan var jag värd för ett seminarium som belyste detta samband. Där talade bland annat; Dr Freda Scott-Parc som är en engelsk veterinär och världsledande expert. Hon berättade på ett personligt sätt att hon först helst ville blunda för de förfärliga övergrepp som hon såg på djur. Skador som inte kunde ha orsakats av olyckshändelser. Hon och hennes kollegor är ju utbildade för att ta hand om djur inte människor! Och det tog ett tag att se sambandet att där djur misshandlades kunde människor riskera att utsättas och tvärtom.

Men sedan beskrev hon den systematik som visat sig fungera. Att dokumentera, rapportera till myndigheter eller andra som kan ge stöd. Eller ibland bara se till att de utsatta, oftast kvinnor, förstår vart de kan vända sig. Med dessa metoder upptäcks våld i nära relationer som troligtvis annars hade riskerat att inte upptäckas och liv har med all sannolikhet kunnat räddas.

I Sverige har veterinärverksamheten flyttat från kommunerna där man i vissa fall hade närmre till socialtjänsten. Till länsstyrelsen där man oftare kan samla mer kompetens på ett ställe. På länsstyrelsen i Halland och i Region Halland finns engagemang.

Det finns också frivilligkrafter som brottsofferjourer och kvinnojourer i Halland, men också föreningen Voov som hjälper till med att hitta akutboende för djur. När någon behöver ett skyddat boende går det ofta inte att ta med sig sina djur, oftast på grund av allergi skäl. Det i sig kan göra att den utsatta inte accepterar sitt skyddade boende då djuren riskerar att fara illa. I Halland finns en lokalförening för Voov som kan ge stöd och hjälpa till med akutplaceringar av djur i dessa fall. De tar emot mellan 20-40 samtal per år och har kunnat ge skydd för de djur ibland från hela landet som behöver det.

Det är bra att det pågår så mycket arbete men mer skulle behöva göras. En viktig sak är att få in djurmisshandel som ett brott i brottsstatistiken. En annan är att vi i Sverige också behöver jobba mer systematiskt med frågorna. Dessa frågor vill jag att vi lyfter i valrörelsen.