Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Eliasson: Det behövs en LSS-inspektion

Nu hör vi återigen om skandal efter skandal. Missförhållanden mot personer med funktionsnedsättningar, från ren misär till beslut som inte genomförs. Tar vanvården och okunskapen aldrig slut?

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Det måste till en instans som står på den enskildes sida och som värnar rättigheterna. Det är helt enkelt dags för ordning och reda inom funktionshinderpolitiken i allmänhet och inom Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS, i synnerhet.

Uppdrag Granskning (5/2 -20) om Robin är en ren skräckhistoria om övergrepp. Förra året kom SVT Västs första nyhet om att Dick vanvårdades och där Partille kommun inte tog sitt ansvar. Nu kom åter en skandal om Dick, efter det att IVO lämnat en kritisk rapport om hans nya boende.

Jag hör om kommuner som inte verkställer beslut, inte ens om det finns domstolsutslag. Jag hör om myndigheter som principiellt driver rättsfall mot sina medborgare. Människor vågar inte vända sig till dem som skall stödja och hjälpa för de är rädda att mista allt.

Samtidigt kommer rapporter om bidragsbedrägerier, kriminellt fusk och oseriösa aktörer. Fuskarna drivs inte av en vilja att hjälpa utsatta människor – de vill mjölka staten på pengar. Övernitiska myndigheter, vanvårdande institutioner och kriminella sänker tillsammans tilltron och förtroendet för välfärdens skyddsnät.

Det handlar om människors rättigheter, rättssäkerhet och respekt för skattepengar. Det behövs en LSS-inspektion. Denna ska ha två huvuduppdrag:

1. Ta tillvara den enskildes rättigheter gentemot myndigheterna i enlighet med lagens intentioner, de nationella målen och FN:s deklaration som Sverige förbundit sig till. Detta ska ske genom kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av beslut och inom verksamheterna, oavsett driftsform. Inspektionen skall ge allmän rättshjälp för råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklagningar och liknande.

2. Stoppa kriminalitet och fusk. Se till att den enskildes trygghet säkras, att välfärdsystemen upprätthålls genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Inspektionen skall jaga alla former av fusk och oegentligheter med fokus på fuskarna, inte rättighetsbäraren.

Jag såg ett citat som jag inte minns vem som sa det - “Alla människor borde behandlas som luft – något absolut livsnödvändigt.” Ganska sant! God helg var och en.