Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elisabeth Falkhaven: Dags för marint reservat för ökat skydd av Öresund

Den nya danska regeringen har uttalat sitt stöd för att sundet på sikt bör bli dansk-svensk nationalpark.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Öresund, en bit hav som omges av Nordens mest tätbefolkade område, är en mötesplats mellan olika hav som innehåller mycket höga ekologiska värden.

Miljön och naturen i området är unik. Från brant klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Grunda sten- och grusstränder men också mjuka sand- och lerbottnar. Inflöden och utflöden från både Östersjön och Västerhavet har under tusentals år format olika naturmiljöer. Här finns ett unikt marint liv. Bottnarna i området är i det närmaste orörda eftersom trålfisket har varit förbjudet i området sedan 30-talet.

Den stora spännvidden i salthalten gör att djurlivet i Öresund har både saltvattens- och brackvattensinslag. Stora grundområden är betydelsefulla fågellokaler och uppväxtområden för fisk.

Och de så viktiga ålgräsängarna och musselbanker finns bevarade på flera platser.

Här finns ett relativt bra fiskebestånd av bland annat torsk och rödspätta, till stora delar tack vare trålningsförbudet. Du kan också hitta både haj och rocka här.

Vattenutbytet är ovanligt stort på grund av relativt starka strömmar och beroende av skillnader i framförallt salthalter i vattnet flyter två skilda vattenmassor ovanpå varandra.

Det här är hav med höga skyddsvärden, väl värda att värna om.

Den nya danska regeringen har uttalat sitt stöd för att sundet på sikt bör bli dansk-svensk nationalpark.

Det är viktigt att skyddet av området ökar och att statusen på skyddet blir tillräckligt hög.

Varför ökat skydd?

Risker vi vill undvika med ett ge området högre status och bättre bevarandeskydd än i dagsläget är ett upphävt trålningsförbud, som ju var uppe till diskussion för inte särskilt många år sedan. Skulle det börja tillåtas trålning igen skulle många miljöer och mycket av livet i Öresund förstöras. Sandsugning är ett annat exempel med stor negativ inverkan på livet i Öresund.

Vi vet att ökat skydd ger mer resilienta, friska och välfungerande ekosystem vilket i sin tur ger mer fisk, mer biologisk mångfald och mer motståndskraft i systemet mot effekterna av klimatförändringarna.

Klimatnödläge utlystes i EU parlamentet i veckan som gick. De just nu pågående och hela tiden accelererande klimatförändringen leder till stora påfrestningar för livet i havet.

Kan Danmark och Sverige tillsammans arbeta fram gemensamma regler för att skapa ett högre skydd genom att bilda ett sammanhängande marint reservat eller nationalpark skulle det därtill högst troligt ge både Sverige och Danmark ett internationellt erkännande. Win win för alla alltså.