Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Ola Johansson riksdagsledamot (C): Arbetsförmedlingens resultat helt oacceptabla

Siffrorna i Halland talar sitt tydliga språk. Medlemmarna i Svenskt Näringsliv är missnöjda med den hjälp de får från arbetsförmedlingen

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Centerpartiet och Liberalerna har inlett förhandlingarna kring hur den framtida arbetsförmedlingen ska fungera. Bättre än idag räcker inte, eftersom resultaten varit helt oacceptabla! Nu tycks Vänsterpartiet söka stöd i Riksdagen hos Moderaterna och Kristdemokraterna för ett misstroende riktat mot arbetsmarknadsministern. De vill inte, tycker det går för fort, efterlyser evidens, etc. Denna ängsliga inställning ger de uttryck för nu, långt innan reformerna ens har påbörjats.

Siffrorna i Halland talar sitt tydliga språk. Medlemmarna i Svenskt Näringsliv är missnöjda med den hjälp de får från arbetsförmedlingen. De vänder sig ändå i stor utsträckning till dem för att få hjälp, men i bara 14 procent av fallen är det från arbetsförmedlingen den som anställs på tjänsten kommer. Kompetensförsörjning är ett enormt problem just i Halland. En underökning Centerpartiet har gjort, visar att en tredjedel av alla jobb som kommer ut inte tillsätts. Det är inom sjukvården, äldreomsorgen och byggbranschen det är tuffast att hitta personal. Halland har landets lägsta arbetslöshet och det är bra, men medaljens baksida är att det saknas personal inom vitala samhällssektorer som påverkar vår välfärd.

Det är illa, men värst är det för dem som har svårast att få tag i ett jobb, för att de saknar utbildning och arbetslivserfarenhet, behöver stärka sin sociala kompetens, sitt språk och sitt självförtroende. Det är dessa människor som kommer i kläm. Istället för att bidra blir de som inget hellre skulle vilja än att arbeta, en kostnad för samhället.

För att klara kompetensförsörjningen måste vi satsa på validering av kunskap och erfarenhet som man skaffat sig på annat håll. På arbetsplatsförlagd utbildning för nyanlända efter modell från Kungsbacka och på yrkeshögskolan. Det skall också bli lättare att vidareutbilda sig, exempelvis från vårdbiträde till undersköterska.

När arbetsförmedlingen nu drar sig undan från mindre orter och lägger ner en tredjedel av kontoren, kan man inte göra annat än kritisera dem för det, eftersom det sker på eget bevåg och de föregriper förändringar som Centerpartiet kommit överens med regeringen och Liberalerna om att inleda. Vi menar att det personliga mötet är viktigast och då behövs en lokal närvaro. Till skillnad från idag ska det finnas förmedlare som får betalt efter prestation, det vill säga hur många som kommer i arbete och hur väl man har lyckats med dem haft det tuffast. Det ska finnas en bonus till de aktörer som är framgångsrika i glesbefolkade kommuner.

Det går bra för Halland och halländska företagen kommer fortsätta rekrytera med hjälp av informella kontakter och nätverk som kännetecknar vårt näringsliv. Men de vägarna kommer sällan i fråga för den som varit långvarigt arbetslös. För deras skull måste arbetet genomföras med högt tempo. Senast 2021 ska reformen vara sjösatt och då ska arbetsförmedlingen vara representerad i samtliga av Sveriges kommuner.