Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Allt som inte är förbjudet ska vara tillåtet

Ola Johansson C: Det som behövs nu är inte ord utan handling.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Bristen på bostäder hindrar människor att förverkliga drömmar. Utan bostad, inget jobb, inga studier och ingen frihet att själv bestämma. Av landets 290 kommuner är det 240 stycken som uppger att det råder brist på bostäder. Många vill bygga men kan inte. Som Centerpartiets bostadspolitiker ser jag det som allra viktigast nu att bostadsbyggandet ges friare tyglar med färre regleringar.

Just de senare måste vara mer långtgående på landsbygden. Det ska vara möjligt att få fram bebyggelse utan krav på detaljplan. Det måste råda större frihet för markägare och lokala byggföretag att få bygglov beviljade också för områden utanför planlagda tätorter. Det ska vara tillåtet att bygga enstaka flerfamiljshus och småhusbebyggelse på fastigheter utanför planlagt område. Principen här borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet.

Upphäv strandskyddet för att få fram attraktiva bostäder. Det utökade strandskyddet på 300 meter ska inte vara regel, utan enstaka och motiverade undantag. Det måste bli så att kommuner på riktigt ges möjlighet att besluta och dra nytta av vatten för att skapa attraktiva boplatser.

Utökade kreditgarantier behövs för att underlätta och ge bättre lånevillkor för den som väljer att göra en bostadsinvestering på landsbygden. Det behövs en ny översyn med förslag som ytterligare förbättrar de ekonomiska villkoren att låna upp kapital för att bygga där människor vill bo.

En översyn av redovisningskraven för kommunägda bostadsföretag måste göras. Allmännyttan har ett uppdrag från sin ägare att klara bostadsförsörjningen åt kommunens invånare och har idag orimliga krav i redovisningslagen på att skriva ner värdet på nya bostäder, speciellt om det är svårt att ta ut en marknadsmässig hyra på orten.

Dagens subventionspolitik går ut på att belöna kommuner som redan bygger. De investeringsstöd till hyresrätter som införts är utformade så att de i praktiken missgynnar småorterna och blir obrukbara i stora delar av landet.

Små kommuner och mindre bostadsföretag hindras systematiskt då regler och regeltillämpningar slår hårdast mot landsbygden. Bostadsbyggandet kan ge en positiv spiral där befolkningskurvan är vikande och samhället är på tillbakagång. Med bostäder kommer service, arbetstillfällen, handel, kultur och fritidsaktiviteter åter till byn.

I Centern vill vi hejda tudelningen mellan stad och landsbygd, samt mellan de som har och de som inte har en bostad. Enda sättet att vända utvecklingen är att satsa på byggandet. Bostadspolitiken får inte sluta debatteras, men det som behövs nu är inte ord utan handling.