Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Äntligen läslov

Nu är det åter dags för novemberstart och Läslov! En tid som man kan sucka över eller bara älska!

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

Redan för ett år sedan skrev jag en hyllningskrönika till läslusten och läslovet. Jag berättade då om en rad satsningar som gjorts för att öka lusten till läsande; satsningar på specialpedagogik, obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, ett kunskapskrav i läsförståelse i årskurs ett och förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmens pedagogiska uppdrag. Jag också om läsdelegationen och projektet Bokstart.  


Nu är det åter dags för novemberstart och Läslov! En tid som man kan sucka över eller bara älska! Sedan jag började läsa är böcker min stora svaghet. När man kommer in i en historia är underbart och jag har svårt att stå emot bokhandlare, bokreor, bokklubbar och secondhandbutikernas boklådor. 


Men läsning är idag inte lika självklar som när jag växte upp. Läsning har hård konkurrens av sociala medier, poddar, spel och film på läsplattor, telefoner och datorer. Vi ägnar mindre tid åt läsande. 2005 läste 74 procent av föräldrar till barn i förskoleåldern för sina barn varje dag. 10 år senare var det är det bara hälften så många som gjorde det. 


Tillgången till bibliotek försämrades under en lång tid. Under alliansens regeringsår försvann så mycket som var tionde biblioteksfilial. För att vända denna trend och i linje med andra satsningar på läsande så tillför nu Regeringen 225 miljoner kronor riktade direkt till biblioteken, för att bland annat bygga ut öppettider och stärka tillgången till bibliotek. 
 
Frågor om litteratur och läsande är också ett ansvarsområde för de regionala kulturnämnderna, varför 25 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen. Utöver dessa viktiga satsningar avsätts också ytterligare 25 miljoner kronor för arbetet med ökad digital kompetens och stärkt förmåga till källkritik, vilket funnits med som ett förslag i delbetänkandet om nationell biblioteksstrategi.


Novemberlovet har bytt namn från höstlov till Läslov efter en kampanj som startades av Läsrörelsen under Göteborgs bokmässa 2015. Regeringen ger stöd till läsfrämjande aktiviteter som genomförs i samarbete med bibliotek, bokhandlar, elevorganisationer och bokförlag. De flesta kommunerna i Halland har läs och höstlovaktiviteter på sina bibliotek. Det är ett bra sätt att bli sugen på en god historia. Jag kommer definitivt att besöka mitt bibliotek och kanske ses vi där. Men redan nu har jag två böcker framme. Per T Ohlssons intressanta bok 1918 om året då Sverige blev Sverige. En måsteläsning inför starten på 100 års jubileet av rösträtten och demokratin. Och Lucia Berlin; Handbok för städerskor; noveller som beskriver vardagen på ett fantastiskt sätt.