Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Männen bakom promenaden. Styrelsen för Sällskapet Warbergs Strandpromenader fotograferad för 100 år sedan. Från vänster står Elof Ernwald, Adolf Kindvall, Paul Tideström, Emil Nilsson, Theodor Afzelius, J V Almer, Klas Kärne, M P Lundh, Hjalmar Sjöberg, D W Johansson och P M Andersson. Den 22 maj 1912 tillkännagav styrelsen att Strandpromenaden är färdig och några veckor senare, den 8 juni, skedde avsyningen. Troligtvis är bilden tagen då.

  Strandpromenaden fyller 100 år

  Elva myndiga män poserar med berättigad stolthet på krönet av den välkända Strandpromenaden i Varberg. Bilden är tagen 1912 och nio av männen utgör styrelsen för Sällskapet Warbergs Strandpromenader. De två övriga representerar byggfirman som anlade promenaden för jämt 100 år sedan.

  I mitten på bilden, med fem herrar på sin vänstra sida och lika många på sin högra, står stadsläkaren J S Almer. Det föll sig naturligt att han intog en central position eftersom han var sällskapets ordförande och den drivande kraften för Strandpromenadens förverkligande.

  – Almer hade ju några tidigare startat Apelvikens kustsanatorium och möjligen drevs han även av ett eget intresse. Han bodde inne i stan och ville naturligtvis gärna få en smidig genväg till och från sitt arbete i Apelviken, säger Varbergskännaren Ronald Johansson som lånat oss bilden.

  Hur som helst blev resultatet av Almers och de övriga styrelseledamöternas arbete helt strålande. Knappast någon annan anläggning har blivit mer älskad av flera generationer Varbergsbor och oräkneliga turister än Strandpromenaden. Dess unika läge med hela Kattegatt i blickfånget och en obruten horisontlinje som fond lämnar inte många oberörda. Strandpromenaden i Varberg saknar helt enkelt motstycke i Sverige.

  Eftersom Strandpromenaden jubilerar i år kan det vara av intresse att titta lite närmare på dem som låg bakom förverkligandet för 100 år sedan. J S Almer är den mest kände av dem och har gått till historien för sin banbrytande verksamhet i Apelviken. När Sällskapet Warbergs Strandpromenader bildades den 14 juni 1909 var han mer eller mindre självskriven som ordförande och han innehade också denna befattning fram till sällskapets upplösning 1921. De övriga ledamöterna tillhörde också gräddan av Varbergs beslutsfattare i början av förra seklet.

  Elof Ernwald var fotograf och innehavare av Ranchs fotoateljé och möjligen är det hans kända kollega Mathilda Ranch som tagit bilden. Adolf Kindvall var stans bokhandlare och Paul Tideström var tandläkare och hade varit med om att bilda Hallands Tandläkareförening. Emil Nilsson var föreståndare för Falkens nederlag i Varberg och Theodor Afzelius var chef för ett av bankkontoren i Varberg. Klas Kärne kallade sig disponent och ägde Brunnsbergs gård och var även stor markägare. M P Lundh hade färg- och kemikaliebutik strax intill där Göranssons bokhandel ligger i dag och Hjalmar Sjöberg hade affär på gamla Kvantumparkeringen som i dag är en stor byggarbetsplats. De båda som står längst ut till höger har vi dessvärre inga närmare uppgifter om, bara att de heter D W Johansson och P M Andersson och att de representerar byggentreprenören.

  Den som annars initierade Strandpromenadens tillkomst var den beryktade klockaren Alfred Lundgren. Han motionerade redan 1896 om ett promenadstråk utmed kuststräckan men kom bevisligen aldrig att ingå i styrelsen för Sällskapet Warbergs Strandpromenader. Å andra sidan tillhörde han riksdagen och var kanske fullt upptagen av sitt arbete där.

  Genom sitt utsatta läge är Strandpromenaden ständigt utsatt för naturens hårda prövningar. När stormen Gudrun drog in för några år sedan raserades stora delar av promenaden, främst sträckan närmast Fästningen. Stormen i slutet av november förra året gick också hårt fram och pressade upp vattenmassorna så att asfalten revs upp på flera ställen.

  Även om vi inte kan stå emot vädrets makter kommer en viss ansiktslyftning och uppsnyggning av Strandpromenaden att ske under våren.

  – Kommunfullmäktige beviljade vid sitt sammanträde i december 1,5 miljon för detta. Bland annat ska det gamla räcket och en del gamla soffor bytas ut. Även skyltar och stolpar ska ses över, säger Varbergs stadsträdgårdsmästare Liv Sonntag.

  Hon berättar också att kommunen tänker uppmärksamma Strandpromenadens 100-årsjubileum genom någon eller några aktiviteter under året och att planeringen av detta nyligen inletts.

  Även Hembygdsföreningen Gamla Varberg tänker uppmärksamma 100-årsjubileet.

  Bland annat kommer föreningen att arrangera en kulturhistorisk vandring utmed hela sträckan, från tullhuset till Apelvikens gamla kustsanatorium, den 24 maj.

  Etnologen Christina Andersson-Wiking, 1:e antikvarie vid Hallands kulturhistoriska museum, kommer ett leda vandringen.

  Varbergskännaren Ronald Johansson håller också på att iordningställa ett föreläsingsprogram om Strandpromenaden. Programmet innefattar bland annat drygt 120 gamla bilder som han själv har samlat in.

  – Det ska bli roligt att visa bilderna och berätta om Strandpromenaden, berättar Ronald Johansson som redan blivit inbjuden av flera sällskap och organisationer.