Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Inger Wennerlund pekar mot skyn för att gestalta den planerade vallens höjd, vallen kommer gå rakt över naturums område.
Inger Wennerlund pekar mot skyn för att gestalta den planerade vallens höjd, vallen kommer gå rakt över naturums område.

Två meter hög vall över naturums område

En drygt två meter hög vall som går över naturums parkering, det verkar bli lösningen när den nya avloppsledningen ska nå Getteröns reningsverk. – Det här förslaget visar hur en kommun kan gå i otakt när det gäller planering, säger Inger Wennerlund, lokal ordförande i Naturskyddsföreningen.

Avloppsledningen som ska gå från Bua till Getteröverket började anläggas i mars i år. Snart är det bara den sista biten kvar, men det är också den mest prekära. 
På sin väg mot reningsverket ska nämligen ledningen gå över den gamla deponin i Lassabacka och då även över naturums område.
– Övriga alternativ är utredda o avfärdade till förmån för alternativet över Lassabacka, säger Michael Fransson, projektledare på Vivab.
Förslaget är just nu ute på remiss hos berörda remissinstanser. En av dem är Naturskyddsföreningen i Varberg.
– Ett förslag till hur den gamla deponin på Getterön ska sluttäckas har funnits, men dragits tillbaka. Nu måste avloppsledningen från Bua passera över naturums område utan att någon vet var gränsen går för den kommande sluttäckningen, säger föreningens ordförande Inger Wennerlund.


Naturum och Varbergs ornitologiska förening är också remissinstanser i frågan. Alla har liknande förslag till hur man bör förändra förslaget.
– Det som skulle kunna förbättra saken är om Vivab kan flytta ledningen längre åt öster. Och ännu bättre vore det att gräva ner ledningen på några ställen så den inte blir så hög, säger Wennerlund. 
Michael Fransson menar att det inte kommer bli tal om några större förändringar jämfört det planerade arbetet.
– Justeringar är just justeringar och inga stora avvikelser mot förslaget, säger Fransson.


På grund av deponin kommer ledningen inte ligga under mark, detta för att inte försvåra det framtid arbetet med sluttäckning av deponin. Därför kommer avloppsledningen ligga inbäddad i en drygt två meter hög och flera meter bred vall.
– Den kommer ligga över området och vi kommer anpassa täckningen till befintliga verksamheter så att de kan fortgå. Vi kommer att så vallen, men framförallt är det en provisorisk anläggning som i framtiden kommer ligga under en sluttäckning av deponin, säger Fransson. 
Förstår du remissinstansernas oro?
– Självklart förstår jag oron för förändring, men samtidigt ska man ha med sig att vi gör det här för att möjliggöra för att Varberg ska kunna växa. Vi förbättrar reningsprocessen och skapar förutsättningar för hela norra kusten.
Hade det förenklat ert arbete om planerna för sluttäckningen var helt klara?
– Det hade vart lämpligt att veta redan nu hur sluttäckningen skulle vara, men vi har utrett ett alternativt som är så flexibelt som möjligt.

Avloppsledningen

På grund av ett ökat behov och nedläggningen av reningsverket i Bua anläggs nu en 18 km lång avloppsledning mellan Bua och Getterön. Arbetet påbörjades i mars och väntas vara klart innan sommaren. Det beslutades, av flera anledningar, att ledningen skulle dras väster om järnvägen på sin väg mot Getteröverket och därmed över den gamla deponin i Lassabacka. På grund av att sluttäckningen av deponin inte är klar ska ledningen inte grävas ner utan befinna sig ovanför markytan inbäddad i en vall.
Remissinstanserna har till den 28 december på sig att komma med sitt yttrande. Hallands Nyheter har tagit del av såväl naturums som naturskyddsföreningens yttrande.


Följande står att läsa i naturums yttrande:
"Ledningen korsar vår naturstig, blomsteräng och mångfaldsslinga och gör terrängen mera otillgänglig för personer som har olika rörelsehinder. Ledningens dragning påverkar sluttäckningens gestaltning så att man får svårare att plana ut sluttäckningen mot naturums entré. Vi vill gärna se att terrängen i samband med sluttäckningen mot naturumbyggnaden blir lätt sluttande"


Följande står att läsa i naturskyddsföreningens yttrande:
"Det är anmärkningsvärt att samråd inte skett tidigare. Det är anmärkningsvärt att planen för deponin fastnat i planeringsbyråkratin. Vallen med avloppsledningen måste flyttas österut. Dessutom bör den grävas ned på somliga ställen där den till exempel skymmer infarten och intrycket av naturums välkomnande byggnad och fågelreservatet där bakom"

MEST LÄST