Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/5
ANNONS ▼

Nu ska det cyklas för 65 miljoner

Kommunens nya cykelplan siktar på fler förbindelser både i staden och på landsbygden. Fokus är att varbergare ska få bättre förutsättningar för att ta tvåhjuling till skola och jobb. Men det kostar att växla upp - notan kan hamna på drygt 60 miljoner.

Det byggs både Crescent och Monark-cyklar på löpande band i Varberg. Nu vill kommunen dessutom att staden ska producera cyklister i stora lass. I dag står resor med cykel för en dryg tiondel av alla resor, år 2030 ska var femte resa ske med cykel. I tio år har hamn- och gatuförvaltningen haft en plan för att främja cyklandet i staden och vid årsskiftet godkändes en ny variant som sträcker sig till och med 2020. 
- Planen är del av en större strategi i kommunen. För att få till ett hållbart trafiksystem måste cykeln vara ett attraktivt val när det gäller tillgänglighet och säkerhet. Cykeln står ju redan på egna meriter vad gäller hälsa, pris och framkomlighet, säger Samuel Lindh (MP).

Han är ledamot i hamn- och gatunämnden och en av de politiker som godkände planen.
Kommunens ambition är att jobba på flera nivåer för att få varbergarna att sadla om. Det handlar bland annat om att informera genom olika typer av kampanjer och att underlätta för de som cyklar genom tydlig skyltning, tillgängliga cykelpumpar och säkra parkeringsmöjligheter. Kostnadsmässigt är det främst sträckorna man vill bygga om och bygga ut som gör anspråk på förvaltningens budget. I planen finns en grov uppskattning på vad de olika åtgärderna kommer att kosta: mellan 52 miljoner och 65 miljoner kronor. Samuel Lindh (MP) säger att det ändå är lite pengar om man jämför med biltrafikens kostnader. 
- Visst kan man bygga bilvägar så att fler kan köra bil men cykelinfrastruktur kostar ju en bråkdel av bilmotsvarigheten. Så för kommunens ekonomi är det ju att tälja guld om fler cyklar, säger han.

Tanken är att cykelsträckorna som anläggs främst ska fungera för pendling till skolor och arbetsplatser. På vissa håll innebär det att man länkar ihop leder med varandra för att underlätta. Ett förslag för att förenkla pendlingen är att bredda cykelvägen mellan sjukhuset och Österleden.  I andra delar av kommunen slår man på stort och föreslår helt nya cykelvägar för att förbättra kommunikationen mellan olika orter och stora arbetsplatser. En led mellan Bua och Limabacka är i startgroparna, något som boende i området har efterfrågat länge. Främst för barn som cyklar till och från skolan och för alla de arbetare som pendlar till Ringhals och Södra Cell. 
- Förhoppningsvis kan cykelplanen leda till att det känns trevligt att cykla. Sedan tror jag också att en sak som många uppskattar med att bo i Varbergs kommun är att det inte är en storstad med buller och avgaser. Här får platser präglas av människor, inte bilar, säger Samuel Lindh (MP). 

Vilka delar av planen som blir verklighet framöver och vad det får kosta beror på kommunens budget och vad politikerna i hamn- och gatunämnden beslutar. Även om nämnden har godkänt planen ska varje projekt som ryms däri röstas igenom var för sig. Dessutom är det många vägremsor utanför centrala Varberg som sköts av Trafikverket. Då krävs ett regionalt godkännande för ett projekt. I dagsläget är det bara ett förslag som kommer genomföras längs landsvägar förutom leden mellan Bua och Limabacka. Längs med gamla E 6:an ska det byggas en ny cykelväg mellan Ås och Stranninge. 
- Väghållaransvaret blir ju ofta ett problem därför att kommunen inte kan gå in på någon annans mark eller egendom. Det begränsar våra möjligheter men vi från hamn- och gatunämnden försöker verkligen påtala betydelsen av cykelvägar utanför centrum, säger Samuel Lindh (MP).

Dagens reportage är det första av fyra. Framöver skriver vi om elcyklar, hur du cyklar säkert och avslöjar Varbergs egen cykelpool.

Cykelplan 2016-2020
 

  • Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med andra aktörer tagit fram en plan för att förbättra cyklandet i Varberg
  • Planen är en del av en större kommunal trafikstrategi
  • Målet är att förbättra infrastrukturen till skolor, arbetsplatser, knytpunkter och sevärdheter. 
  • Information, förbättring av befintliga vägar och nya cykelleder är några av åtgärderna som föreslås
  • Om alla åtgärder förverkligas kan projektet kosta omkring 60 miljoner
  • En del av kostnaderna delas med Trafikverket
Se mer från - Varberg rullar
MEST LÄST