Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Byggmuskler 23
Stopp i maskineriet. De långa väntetiderna hos lantmäteriet gör att satsningar på bostäder drar ut på tiden.

Långa köer sinkar byggen

Långa väntetider på lantmäteriet sinkar bostadsbyggandet. Just nu handläggs ärenden som kom in till myndigheten i oktober 2015. – Vi är medvetna om att situationen är ohållbar, säger Svante Nilsson.

Han har varit chef för lantmäteriet i Varberg sedan årsskiftet, och rekryterades bland annat för att korta såväl kö- som handläggningstider för de ärenden som kommer in.
– Vi gör allt vi kan för att komma tillrätta med situationen som inte är bra, säger Svante Nilsson.

HN har flera gånger rapporterat om bostadsbristen i Varberg. Länge har man talat om förtätning av staden, men de långa väntetiderna hos lantmäteriet sinkar bostadsbyggandet.
– Det är ett samhällsproblem som drabbar väldigt många, säger Svante Nilsson.

En kötid på två månader är optimal, enligt Svante Nilsson. I dag tar det 1,5-2 år innan en handläggare tilldelas.
Enligt lantmäterimyndigheten i Varbergs egen statistik ligger medianen för hur lång tid det tar till dess att ett ärende slutförts på 455 dagar. Men handläggningstiderna kan skilja sig beroende på vad ärendet gäller.

Regeringen har kritiserat det statliga Lantmäteriet för att de långa handläggningstiderna stoppar upp samhällsbyggnadsprocessen. I januari i år beslutade regeringen att handläggningstiderna skulle kartläggas. Statskontoret fick bland annat i uppdrag att granska lantmäteriverksamhetens uppdelning i en nationell och flera kommunala myndigheter.

Personalbrist är den stora anledningen till att handläggningen drar ut på tiden. Lantmäteriet i Varberg, som är en av 39 kommunala myndigheter, jobbar redan aktivt med rekrytering.
– Vi har gjort en omorganisation och anställt fyra nya förrättningshandläggare och en förrättningsassistent. Det är brist på lantmätare i hela Sverige. Ingen av de handläggare som vi har anställt nu har erfarenhet av handläggning sedan tidigare, så initialt tar det tid att lära upp dem. Men på sikt kommer det att korta ner kötiderna, säger Svante Nilsson.

Vissa ärenden prioriteras framför andra. Det gäller bland annat nybyggnation, exempelvis om någon vill bygga ett nytt bostadshus.
– Det går i linje med att vi har ont om bostäder, säger Svante Nilsson.

Enligt Svante Nilsson märker man en markant skillnad i de ärenden som kommer in i dag jämfört med för fem-tio år sedan.
– Man förtätar mer i innerstäderna, och det för med sig mer fastighetsrättsliga bekymmer. Sedan drygt tio år kan man exempelvis fördela fastigheten tredimensionellt, där någon kanske äger butiker på bottenplan och någon annan äger bostadsrätter på våningarna över. Det för med sig mer komplexa frågeställningar och det gör att varje ärende tar mer tid än det gjort historiskt.

Men Svante Nilsson tror att lantmäteriet i Varberg är på god väg att komma till rätta med problemet.
– Personalen är hoppfull och vi tror att vi kommer att kunna minska väntetiderna på sikt, säger Svante Nilsson.

Läs också: 

 

Fakta: Det här gör lantmäteriet

Några exempel på sådant som lantmäteriet jobbar med:

  • Avstyckning: Ett område skiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.
  • Fastighetsreglering: Överföring av mark mellan fastigheter. Det kan handla om överföring av en hel fastighet eller delar av en. Ett servitut, det vill säga rätten att under obegränsad tid få använda en annan fastighet, kan bildas, ändras eller upphävas genom en fastighetsreglering. Också marksamfälligheter kan bildas genom fastighetsreglering.
  • 3D-fastighetsbildning: Innebär att man avgränsar fastigheter i höjd- eller djupled.
  • Ledningsförrättning: Kan ge ett företag rätt att anlägga och underhålla ledningar på någon annans mark. Det kan till exempel handla om ledningar för vatten, avlopp, el, tele och fjärrvärme.

Källa: Varbergs kommun

 

Fakta: Lantmäteriets svar till regeringen

Den 31 maj lämnade det statliga Lantmäteriet sin rapport till regeringen gällande hur handläggningstiderna för avstyckning av tomter och andra typer av ärenden som rör fastighetsbildning ska kunna minskas.

Bland annat lyfter myndigheten fram tiden ett ärende kan bli liggande i väntan på att tilldelas handläggare. Det statliga Lantmäteriet vill satsa på team med fler kompetenser än lantmätarens, för att effektivisera arbetet.

Digitalisering är en annan del i förändringen för att korta handläggningstiderna.

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Varberg är just nu inne i en intensiv rekryteringsperiod. Här har man redan identifierat dessa faktorer.

Källa: lantmateriet.se

MEST LÄST