Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/7
ANNONS ▼

Sjukt många föräldrar har vabbat i år

2017 har fått en rivstart vad gäller antalet vabbande föräldrar. Samtidigt väljer allt fler att ”vobba” när barnen är sjuka. Hälften av alla föräldrar tar faktiskt inte ut en enda vabbdag.

Februari kallas ibland ”vabruari”, eftersom det är den månad då flest föräldrar är hemma för vård av sjukt barn. Årets februari har dessutom slagit lokalt rekord i Halmstad. Drygt 3 000 Halmstadföräldrar fick då tillsammans 7,5 miljoner kronor i ersättning från Försäkringskassan. 

– Vi kan se att vabbandet ökar något i hela landet och att man också tar ut fler dagar per barn. Sedan kan vi bara spekulera i vad det beror på, säger Niklas Löfgren, som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Spekulationerna handlar om allt från låg arbetslöshet, det vill säga att fler föräldrar har ett jobb att ta ledigt från, till att det blivit betydligt enklare att ansöka om ersättning. Fram till 2013 krävdes exempelvis ett skriftligt frånvarointyg från barnets förskola och ansökan gjordes på pappersblanketter. I dag kan anmälan fixas genom några knapptryck på mobiltelefonen.

Samtidigt som vabbandet ökar hävdar bland annat fackförbundet Unionen att allt fler väljer att ”vobba” istället, det vill säga jobbar hemifrån när barnet är sjukt. Enligt en undersökning som de låtit genomföra har drygt sju av tio privatanställda tjänstemän vobbat i stället för att vabba. Samtidigt skulle fyra av tio helst slippa och drygt var tionde upplever vobbandet som ett krav från arbetsgivaren. 

– Vobbar man så är det förstås viktigt att man håller isär vad arbetsgivaren ska betala och vad Försäkringskassan ska ersätta. Det går bra att vabba en del av dagen och låta arbetsgivaren betala den tid man jobbar, säger Niklas Löfgren.

Av enkäten i bilspelet här ovan framgår att det finns delade känslor kring vobbande bland Halmstadföräldrar. Några tycker att det är ett bra sätt att slippa komma efter på jobbet, andra att man bör hålla isär jobb och familj.

Liksom i övriga riket är Halmstadborna hyfsat jämställda när det gäller att vabba, åtminstone om man tittar på hur många som tagit ledigt någon gång. Ser man däremot till antalet dagar som tagits ut så står kvinnorna för merparten, drygt 60 procent. 

De Halmstadföräldrar som vabbar gör det i genomsnitt sju heldagar per barn och år, vilket är något lägre än rikssnittet. Ett intressant faktum är att det finns en ganska stor andel barn, där ingen av föräldrarna vabbar. 2010 gällde detta för 40 procent av barn mellan 2 och 5 år och 50 procent av barn mellan 6 och 12 år. 

Niklas Löfström och hans kolleger på Försäkringskassans analysavdelning funderade på vad detta beror på och genomförde 2013 en studie. Den visade att drygt 40 procent av dessa föräldrar redan var hemma av en annan anledning, som föräldraledighet med småsyskon eller sjukskrivning. För övriga andelen var tre grupper överrepresenterade – män med höga inkomster, egenföretagare och utlandsfödda kvinnor. 

– I dessa grupper kan det finnas ett underutnyttjande av föräldraförsäkringen. Annars har ju debatten mer handlat om fusk och missbruk, konstaterar Niklas Löfgren.

Ja, hur är det egentligen med fuskandet?

– Det är svårt att veta hur mycket försäkringen missbrukas, men vi har utvecklat mer effektiva kontrollmetoder och gör inte bara slumpmässiga kontroller, utan mer statistiska riskurval. Det har lett till fler polisanmälningar och till att fler har fått betala tillbaka ersättning, säger Niklas Löfgren.

Under 2016 hade Försäkringskassan särskilt fokus på att kontrollera vab och genomförde drygt 3 000 utredningar. Hela 72 procent av dessa ledde till en åtgärd och drygt 1 000 fall till en polisanmälan.

Fakta: Vabba och vobba

  • Vab är en förkortning av ”vård av barn”. Den som stannar hemma från jobbet för att vårda ett sjukt barn (upp till 12 år) har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Den tillfälliga föräldrapenningen motsvarar knappt 80 procent av lönen, med ett maxtak på 1 003 kronor per dag och 120 dagar på ett år.
  • Vobba är en sammandragning av att vabba och jobba och innebär att man jobbar hemifrån samtidigt som man vårdar ett sjukt barn. Den som vobbar har inte rätt att söka ersättning från Försäkringskassan, utan ska få lön från sin arbetsgivare. Det går däremot bra att vobba en del av dagen och vabba resten.
  • Den som vobbar och vabbar samtidigt, det vill säga får både lön och ersättning från Försäkringskassan, kan bli återbetalningsskyldig och polisanmäld. 
MEST LÄST