Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Gallrat skogsparti. Snett emot parkeringen vid Grimsholmens naturreservat, på andra sidan Bobergs kustväg. Bild: Ola Folkesson/arkiv
Gallrat skogsparti. Snett emot parkeringen vid Grimsholmens naturreservat, på andra sidan Bobergs kustväg. Bild: Ola Folkesson/arkiv

Trädfällarna vill slippa att betala

Markägarna på Grimsholmen har överklagat beslutet om att de ska betala 2,2 miljoner kronor i sanktionsavgift för de olovligen fällda träden.

Bygglovsnämnden i Falkenberg fick i februari medhåll av länsstyrelsen: Fastighetsbolaget Marstenen AB, som ägs av de före detta Gekåsägarna Håkan Janson, Kent Gustafson och Rolf Johansson, ska betala den maximala sanktionsavgiften på 2,2 miljoner kronor till kommunen för att ha fällt 307 träd utan att ha haft tillstånd till det.

Avverkningen skedde på Marstenens egen mark på Grimsholmen, som ett led i att åtta villatomter ställs i ordning av bolaget för försäljning. Dock var det tänkt, enligt detaljplanen, att ett skogsparti mellan Bobergs kustväg och villatomterna skulle sparas som en ridå mellan väg och bebyggelse.
Därför krävdes det kommunalt tillstånd, marklov, för att fälla träd i detta skogsparti, en omständighet som Marstenen AB förbisåg när man lät gallra i skogen.
I och för sig är det troligt att bolaget skulle ha fått tillstånd att avverka åtminstone en del av träden. Men misstaget att inte söka lov har lett till att Marstenen krävs på 11 000 kronor per fällt träd, dock med en maxgräns enligt lagen på 2 215 000 kronor.

Marstenen för nu frågan vidare genom ett överklagande till Mark- och miljödomstolen. Bolaget ifrågasätter om kommunens trädberäkning är korrekt och under alla omständigheter vill man att avgiften helt eller delvis sätts ned. ”Den uttagna sanktionsavgiften uppgående till lagens absoluta maximibelopp står inte i rimlig proportion till den överträdelse som har skett”, skriver bolagets juridiska ombud.

MEST LÄST