Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/3
ANNONS ▼

Nya stridigheter kring Sverigedemokraterna i Falkenberg

Sverigedemokraternas Hallandsordförande har begärt att SD Falkenbergs årsmöte ska ogiltigförklaras. Samtidigt utestänger SD i Falkenberg fyra medlemmar från sina lokaler.

De interna stridigheterna är påtagliga inom Sverigedemokraterna (SD) lokalt och regionalt. Andreas Feymark, ordförande för Sverigedemokraterna i Halland, ansåg att det fanns brister i kallelsen till SD Falkenbergs årsmöte den 21 januari, bland annat vad gäller utebliven ekonomisk redovisning och revisionsrapport.
– Det är en tolkningsfråga vad vi behöver ha med i den andra kallelsen 14 dagar innan mötet. Men tre dagar efter den tidsgränsen var den ekonomiska redovisningen och revisionsrapporten utskickade, menar Sara-Lena Bjälkö, ordförande för SD i Falkenberg.
– Jag tycker att en distriktsordförande ska finnas för att bistå och hjälpa kommunföreningarna, inte för att stjälpa dem, säger Bjälkö om Feymarks agerande.
Hon konstaterar att Feymark inte fick med sig partistyrelsens verkställande utskott i sitt krav; det blev ingen ogiltigförklaring av falkenbergarnas årsmöte. Dock ansåg verkställande utskottet att det fanns vissa formella brister inför årsmötet och att dessa ska påtalas för lokalföreningen i Falkenberg. SD-styrelsen i Falkenberg ska också, enligt verkställande utskottets beslut, ytterligare utbildas i frågor kring formalia.

Bjälkö ser Feymarks agerande, även om han är varbergare, som en återspegling av den kvardröjande interna splittringen inom SD i Falkenberg. Den har tidigare lett till avhopp och att stolar står tomma i kommunfullmäktige (så att SD därmed förlorat sin vågmästarroll). 
Och nu efter årsmötet har SD-styrelsen i Falkenberg beslutat att utestänga fyra lokala medlemmar från sina lokaler, eftersom man anser att de vid tidigare tillfällen och även vid senaste årsmötet agerat störande för ordningen. 

Bakgrunden till den splittringen är bland annat att en minoritet ansåg att Bjälkö och hennes närmaste i styrelsen gick alltför bryskt och maktfullkomligt fram mot den politiker som fick lämna sina uppdrag, eftersom hon inledningsvis var misstänkt (men aldrig blev åtalad) för att ha försökt skaffa undan bevis i den så kallade dynamithärvan 2015. Politikern agerade då för en anhörigs räkning, en 30-åring med påstådda nazistsympatier som sedermera dömdes för att ha köpt 50 kilo dynamit illegalt.
Dessutom finns det på sina håll inom partiet, och kanske också hos Feymark, en misstro mot Falkenbergsföreningens förre kassör Ulf Johansson. Han har en bakgrund med ett tiotal företagskonkurser, en skuld hos kronofogden på ett par miljoner kronor och en tidigare dom för bokföringsbrott. Johansson själv har samtidigt gett offentlighet åt sin uppfattning att vissa krafter i partiet vill komma åt honom, eftersom han så tydligt markerat mot det han anser är rasistiska tendenser inom partiet.
I och med senaste årsmötet lämnade dock Ulf Johansson uppdraget som kassör hos SD i Falkenberg, men han har kvar sitt andra uppdrag som lokalföreningens vice ordförande.
Andreas Feymark själv väljer att inte säga någonting i frågan.
– Jag uttalar mig inte om partiinterna angelägenheter, säger han.

När hans begäran om ogiltigförklaring av årsmötet kom upp i partistyrelsens verkställande utskott den 15 februari, så blev den halländska oenigheten ännu tydligare: Feymark hade inte fått med sig hela distriktsstyrelsen i kravet på ogiltigförklaring. Vice ordförande i Halland, Susanne Larsen, gick till exempel emot honom.
Vad som nu kan förväntas är ett turbulent årsmöte även hos Hallandsdistriktet senare i mars. Och de medlemmar som är utestängda i Falkenberg kommer att se detta som ytterligare ett tecken på att SD lokalt i Falkenberg toppstyrs och inte tål opposition.

LITE MER: SD-invit till Moderaterna?

När Sverigedemokraterna i Falkenberg kallade till medlemsmöte i Falkenberg den 8 mars, så lockade man med moderat närvaro. Den lokale riksdagsmannen Michael Svensson (M) skulle närvara under rubriken ”Går det att samarbeta?”
– Men jag kan inte, jag är i Stockholm då, säger han.

Michael Svensson säger att han i princip inte har något emot att tala för SD-medlemmarna, men att rubriken inte ska tolkas som att han säger ja till någon SD-invit.
– Jag tycker att SD:s politik bygger på en felaktig människosyn. Min uppfattning är att vi inom fem-tio år har stor nytta av invandringen om vi bara ser till att sänka trösklarna för tillträdet till arbetsmarknaden och utbildningen. 

MEST LÄST