Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
1/4
ANNONS ▼

Kommunen polisanmäler olovlig avverkning

Ett område motsvarande två fotbollsplaner har avverkats vid Stafsinge strand. Kommunen har inte gett tillåtelse och har därför polisanmält händelsen.

Vegetation av skog och buskage har avverkats utan kommunens tillåtelse. Området ligger utmed Långerevsvägen vid Stafsinge strand. Kommunen har polisanmält händelsen.
– Vi ser allvarligt på den här typen av händelser, säger Johan Risholm, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Falkenbergs kommun.

Kommunen väntar på att polisen ska utreda vilka som beställt avverkningen. Området är nerröjt, det finns inga spår av vare sig buskar eller träd, förutom tre högar av sly intill kanten.
– Vi vet inte vad som varit på platsen innan, om det varit träd eller buskage. Men nu finns det ingenting kvar, säger Johan Risholm.

Han säger att det enligt detaljplan är allmän platsmark, och därmed förbjudet för andra än kommunen att fälla träd. Marken ägs av en samfällighetsförening och kommunen är den största delägaren. Eftersom det är planlagd mark ligger ansvaret hos kommunen att ta hand om marken. Detta innebär även att kommunen måste samtycka i ett sådant här beslut.
– Man får absolut inte gå in på kommunal mark, eller på någon annans mark heller för den delen, och röja utan tillstånd, säger Johan Risholm.

Han menar på att det nu ligger i polisens händer och det är upp till dem att utreda vem som ligger bakom röjningen. Farmartjänst är företaget som fått beställningen och utfört jobbet men vill inte uppge namnen på de fyra personer som ska ha beställt jobbet.
– De sa att de var andelsägare så man förväntar sig att de som beställer har rätt att göra det. Speciellt i ett sådant här fall så räknar man att allting är klart, säger Carl-Benny Hansson på Farmartjänst.
Johan Risholm på kommunen säger att det inte är ovanligt att husägare tar saken i egna händer.
– Men kommunen måste fortfarande godkänna och det har vi inte gjort, säger han.

Anledningen till att man inte får avverka träd och buskage utan tillåtelse är för att det kan ge konsekvenser för djur- och växtliv. Kommunen ska titta på vilka naturvärden som kan ha gått förlorade. Då tittar man även på strandskydd, riksintresse och om det är en skyddad natur.
– Vi måste utreda hur stor skada det här har gjort. Det är ovanligt stor omfattning på avverkningen. Annars brukar det kanske vara ett, två träd och oftast brukar det vara för att få havsutsikt. Men dessa har ju inte smugit med det eftersom det är ett beställningsjobb.

HN har sökt efter de fyra personerna som uppgett sig vara markägare vid beställningen men utan resultat.

MEST LÄST