Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Image - 1
Fria bussresor för äldre? Från vänster Per Sjövall (V), Fredrik Johansson (S), Othmar Nekham (MP), Shlomo Gavie (C), Ester Lindstedt-Staaf (KD), Lars Fagerström (FP), Gert Persson (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD). Bild: Sigrid Malmgren

Fria bussresor eller ej?

Kolla bilden! Det var enda gången under pensionärernas utfrågning som partierna tydligt markerade en oenighet.

Pensionärsorganisationerna i kommunen driver starkt en fråga: att äldre över 70 eller 75 år ska kunna åka avgiftsfritt på bussarna inom kommunen, åtminstone under lågtrafik.

– Vi är inte främmande för att pröva frågan igen, men kanske inte exakt som pensionärsorganisationerna vill, sa moderaten Gert Persson.

– Andra kan komma att åberopa samma rätt. Och kommunen ska enligt kommunallagen behandla sina invånare lika, sa centerpartisten Shlomo Gavie som var tveksam.

– Det är minst lika viktigt att långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa får avgiftsfria bussresor, sa miljöpartisten Othmar Nekham.

– Vi är positiva till fria bussresor för äldre, men hur och från viken ålder, det får vi utreda, sa socialdemokraten Fredrik Johansson.

– Vi har lagt en motion om det här i regionen, sa sverigedemokraten Sara-Lena Bjälkö.

När politikerna sedan med en skylt skulle svara ja eller nej till fria bussresor för äldre, så svarade sex av åtta partier ja. Bara Miljöpartiet och Centerpartiet visade ett nej.

Cirka 200 personer hade kommit till den politiska utfrågningen på Stadsbion som pensionärsföreningarna hade kallat till för att diskutera äldrefrågor. Men det var ingen betydande oenighet som manifesterades av partierna i kommunen.

– Socialnämnden har lagt en ambitiös plan fram till 2027 om nya platser i äldreboende, sa kristdemokraten Ester Lindstedt-Staaf när frågan om fler vårdplatser kom upp.

Partierna var överens om att trygghetsboenden behövs, alltså ett vanligt boende för äldre personer men med visst stöd av personal och gemensamma aktiviteter.

Och alla ansåg att kommunen bör göra mer för dem som tar hand om sina gamla och sjuka anhöriga.

– Men i somras fanns det inte någon ledig plats på korttidsboende i Falkenberg när en anhörig behövde avlastning, sa folkpartisten Lars Fagerström.

En påminnelse om att resurserna inte alltid räcker till. Och vänsterpartisten Per Sjövall drog ned applåder när han beskrev jobben inom hemtjänsten:

– Stressigt, dåligt betalt och dåliga arbetstider. Det är inte värdigt!

Att ord och handling inte alltid går hand i hand bevisades av en sista gammal fråga från pensionärerna: Varför inte bättre markeringar av gång- och cykelbanor på Nygatan och andra ställen?

Här flödade vittnesmålen om villervallan när man inte ser gränsen mellan cykel- och gångtrafik.

– Vi får väl snart ta fram varsin egen färghink, sa Ester Lindstedt-Staaf (KD).

Frågan om äldreboenden återkommer ofta i debatten. Här några fakta: Det är faktiskt färre än 15 procent av de kommuninvånare, som är 80 år eller äldre, som i dag bor på äldreboende. Falkenberg placerar sig därmed lågt i statistiken, vilket kan förklaras med antingen friska gamlingar eller återhållsamhet i biståndsbedömningen (om man får rätt till boende eller ej). Fortfarande vid 95 års ålder bor varannan kvar hemma, i regel med stöd av hemtjänsten.

MEST LÄST