Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Nix. Förslaget om ett höghus vid infarten till Herting får tummen ned.
Nix. Förslaget om ett höghus vid infarten till Herting får tummen ned.

Enhälligt nej till höghus på Herting

Politikerna säger nej till Fabos planer på ett höghus vid infarten till Herting. Massivt motstånd från boende i området och olika instanser gör att förslaget till en ny detaljplan får omarbetas kraftigt.

I början av året presenterade det kommunala fastighetsbolaget Fabo sina planer för kvarteren Leken, Linsen och Lövet på Herting. Fabo har i dag 179 lägenheter i det aktuella området och hade tankar på en förtätning med cirka 110-170 nya lägenheter. 
Bland annat föreslogs ett nytt höghus med 6-7 våningar vid infarten till området i korsningen Strandvägen–Hertings Allé. På den aktuella tomten ligger i dag ett hus som en gång i tiden var bankfilial och numera inrymmer en systuga. 

Remissrunda

Förslag till ny detaljplan för området har varit ute på samrådsremiss i vår. Men många, både privatpersoner och kulturvårdande myndigheter, har riktat skarp kritik mot framför allt höghuset. Området byggdes under 1950- och 60-talet och anses vara väldigt värdefullt ur arkitekturhistoriskt hänseende och den föreslagna byggnaden skulle inte alls passa in i den befintliga bebyggelsen, enligt kritikerna.

Många argument

Planenheten på samhällsbyggnadsavdelningen har nu sammanfattat de inkommande synpunkterna och föreslår bland annat att höghuset plockas bort ur planen. Något politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fasta på. 
– Jag bestämde mig redan vid det offentliga samrådsmötet i april när allmänheten var med. Där presenterades många argument mot höghuset. Vi måste tänka på vad som är bevaransvärt och nu ska det komma fram ett nytt förslag, säger kommunrådet Mari-Louise Wernersson (C).

Unikt område

Även oppositionsrådet Per Svensson (S) är inne på samma linje:
– Vi tyckte att det var värt att testa men har förändrat vår inställning efter att ha tagit del av alla yttranden. Vi vill ha fler bostäder och tycker att det är ett fint hus. Men det passar inte in där. Samrådet har gett en tydligare bild av hur unikt det här området är och vilket kulturvärde det har. 
Ärendet har inte varit uppe i kommunstyrelsen ännu men i och med att dess arbetsutskott var enigt lär det inte bli några ändringar där.

Hur påverkar detta Fabos planer?
– Vi är mitt uppe i den beredningen och jag fick protokollet från ksau häromdagen. Helt klart innebär det att det blir färre lägenheter än vi hade tänkt oss, säger vd Christian Kylin. 
– Men vi är väl medvetna om att alla planer inte blir som man tänkt. Det ingår i samrådsarbetet. Man måste testa möjligheterna att bygga och kommer nu att samråda med samhällsbyggnadsavdelningen hur vi ska gå vidare.

Planförslaget

Har tagits fram för att försöka göra en förtätning av kvarteren Leken, Linsen och Lövet på Herting. Området uppfördes under 1950- och 60-talet med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Bebyggelsen är i stort sett oförändrad sedan dess och anses därför värd att bevara.
Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet föreslår efter vårens remissrunda att en viss förtätning kan prövas vid kvarteret Leken i områdets sydöstra del. Förutsatt att byggnader anpassas till befintlig bebyggelse när det gäller storlek och utseende.
Däremot anser man att platsen för det föreslagna höghuset vid infarten till området inte bör bebyggas alls.   

MEST LÄST