Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/2
ANNONS ▼

Brister hos kommunen ökar risken för mutor

Kommunens revisorer har hittat flera brister i kommunens arbete mot jäv, mutor och andra oegentligheter. Dessutom saknas det ordentliga riktlinjer för hur mångmiljonbidragen från staten ska hanteras.

På uppdrag av kommunens revisorer har revisionsfirman Pwc granskat rutiner inom kommunen. Nu flaggar revisorerna för att det finns flera brister som måste rättas till.
Störst brister har man hittat när det kommer till hur kommunen handskas med riktade statsbidrag, det vill säga de bidrag som kommunen måste söka från staten för specifika ändamål.
– Rutiner är a och o för att säkerställa både att man söker bidragen och att de används till rätt verksamheter. De rutinerna har inte funnits på plats, säger kommunrevisionens ordförande Gösta Svensson.

Varför är det ett problem?
– Politikerna i nämnden kanske inte får signaler om att det inte sökts bidrag som borde sökas inom till exempel skolan. Det är ganska illa.
Revisorerna kunde konstatera att det på flera håll inom skolan fanns chefer som själva bestämde vilka bidrag de skulle söka eller inte söka utan att redovisa detta för barn- och utbildningsnämnden.
– Det kan tolkas som att det finns ett tjänstemannastyre som inte politikerna har någon blick över. Men det är nämnden som ska ha det yttersta ansvaret, Gösta Svensson.

Har du någon uppfattning om huruvida kommunen gått miste om statliga pengar på grund av det här?
– Nej, det är ingenting som detaljstuderats. Vi har bara tittat på rutinerna.
Även när det gäller arbetet mot mutor, jäv och liknande oegentligheter har revisorerna hittat brister. 
– Det är egentligen samma sak där. Man har inte skapat de rutiner som behövs för att säkerställa att ingen politiker eller tjänsteman missbrukar sin ställning.

Den kanske allvarligaste bristen som revisorna upptäckt är att det saknas handlingsplaner för hur den kommunanställde som upptäcker jäv, mutor eller andra oegentligheter ska gå vidare.
– Det kan göra enskilda anställda osäkra på om de över huvud taget ska agera, för de vet inte hur. Med en klar och tydlig handlingsplan vet man vem man ska vända sig till och hur man ska gå till väga, säger Gösta Svensson. 

Nu har kommunrevisorerna skickat en rad rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, som har fram till april–maj på sig att redovisa vad de ska göra för att rätta till bristerna. Under 2018 ska revisorerna sedan följa upp att de åtgärderna verkligen vidtagits.

Läs också ledaren: Vakna Falkenberg, håll koll på mutkolvar!

MEST LÄST