Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Samverkansgruppen. Kerstin Aderby, barnmorska på förlossningen/BB i Varberg, Cathrine Albertsson, barnmorska på mödrahälsovården i Kungsbacka, Sara Berstrand Karlsson, barnmorska på BB och förlossningen i Varberg och Katarina Sibelius, barnmorska vid mödrahälsovården i Falkenberg, presenterade resultatet av webbenkäten för hela samverkansgruppen i går eftermiddag.

Nyblivna föräldrar nöjda med mödravården

Föräldrapar som väntar och föder barn i mellersta och norra Halland har sedan april fått svara på en webbenkät med 115 frågor som rör deras uppfattning om hela vårdkedjan. Den första sammanställningen visar att betyget blir MVG för mödrahälsovården, förlossningen och BB.

Sedan april i år har nyblivna föräldrar fått svara på en webbaserad enkät ett par veckor efter att de kommit hem från BB, för att kunna identifiera vad som eventuellt behöver förbättras och vad som fungerar bra i de olika verksamheterna. Frågorna rör bemötande, delaktighet, tillgänglighet och trygghet genom hela vårdkedjan – från den inledande kontakten med mödrahälsovården i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg, till förlossningen och vistelsen på BB i Varberg.

Svarsfrekvensen har hittills legat kring 74 procent och i den första sammanställningen av resultaten har runt 350 svarat på varje fråga. Resultatet visar att föräldrarna genomgående är mycket nöjda med hur de blivit omhändertagna genom graviditet och förlossning. De allra flesta svarar mycket bra eller bra på frågorna och bara någon enstaka procentenhet har vid några enskilda frågor svarat att de varit missnöjda.

– Vi trodde nog att det skulle bli ett bra resultat men vi behöver också få det bekräftat, säger Cathrine Albertsson som är barnmorska vid mödrahälsovården i Kungsbacka och med i samverkansgruppen som tagit fram enkäten.

Resultatet är viktigt både för personalen och för patienterna, anser Katarina Sibelius som är barnmorska vid mödrahälsovården i Falkenberg och ordförande i gruppen.

– Vi blev ju väldigt glada. När man som personal får se resultaten så växer man. Det är viktigt att visa personalen att vi är bra men också patienterna att vi gör mycket gott, säger hon.

Den enda förbättring som behöver göras är att tydliggöra vårdkedjan för patienterna, anser de.

– Ibland är det svårt att se vem som gör vad och vilka olika roller som MVC (mödravårdscentralen), förlossningen och BB har, säger Cathrine Albertsson.

I norra och mellersta Halland arbetar verksamheterna med psykoprofylax genom hela vårdkedjan och ett syfte med undersökningen har varit att utreda om det arbete som läggs ned på profylaxen också ger det resultat som man önskar. Undersökningen visar att patienterna är nöjda även med den, hela 94 procent som använt profylax som smärtlindring svarar att de är mycket nöjda eller nöjda vilket är ett mycket bra resultat sett till de samlade svaren för alla de smärtlindringsalternativ som använts. Dessutom tycks profylaxen göra att fler pappor känner sig delaktiga.

– Jag ser att det är lättare att involvera partnern nu. Det är färre som sitter i en stol bakom Teknikmagasinet, säger Sara Bergstrand Karlsson som är barnmorska vid BB och förlossningen i Varberg.