Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Ny bostadspolitik för mer marknad och bättre konkurrens

  14/6 2014. Bostadsbyggandet i Sverige har under många år varit för lågt i förhållande till behovet. Den snabba urbaniseringen har förvärrat problemet, men det är långtifrån bara i storstäderna som det råder brist på bostäder.

  Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

  Någon bostadspolitik att tala om var det länge sedan någon regering förde. Därför är förslagen från den oberoende ”bokriskommittén” häromdagen intressanta. Även från andra håll har kommit viktiga initiativ.

  För någon vecka sedan tillsatte det ansvariga statsrådet, Stefan Attefall (KD) en utredning om bristen på konkurrens inom byggsektorn. Det skulle naturligtvis gjorts för länge sedan. Att bristande konkurrens är en orsak bakom både det låga byggandet och de höga kostnaderna för byggande i Sverige är väl känt sedan länge.

  Från fyra branschorganisationer – HSB, Riksbyggen, Villaägarna och Trä- och möbelföretagen, föreslås en ny sparstimulans för att få fart på bosparandet. Med de nyligen införda kraven på en egen kontantinsats är det än mer nödvändigt att ungdomar stimuleras att spara till sin egen bostad.

  Den här frågan är inte heller ny. Centerpartiet har drivit den länge utan att få gehör i regeringen, trots att även FP och KD anslutit sig. Men Moderaterna har blockerat frågan. Kanske att initiativet från branschen kan få M att ändra sig.

  Bokriskommittén riktar främst in sig på hyressättningen. Mer av marknadshyror är vad den vill ha. Det har också fastighetsägarna krävt sedan länge.

  Totalt fri hyressättning är knappast något som går att införa över en natt, inte ens på längre sikt. Men mer av marknadshyror skulle troligen leda till en effektivare bostadsmarknad utan stora nackdelar. Det är främst i nyproduktionen som friare hyressättning behövs. I kombination med åtgärder mot den dåliga konkurrensen, vilket skulle pressa produktionskostnaderna, skulle det inte behöva innebära några drastiska hyreshöjningar.

  Att såväl Centerpartiets bostadsansvarige Ola Johansson, Kungsbacka, som KD-ledaren Göran Hägglund uttalat sig positivt om friare hyressättning gör att förslaget även kan väckas politiskt.

  Dessutom måste beskattningen ses över. När fastighetsskatten omvandlades till en avgift med ett tak på betydligt en relativt låg nivå finansierades förändringen bl a med höjd reavinstskatt. Det har lett till att många drar sig för att sälja sitt hus när familjesituationen förändras, vilket leder till inlåsningseffekter och att ”flyttkedjorna” blockeras.

  En återinförd fastighetsskatt eller höjt tak för avgiften kombinerat med sänkt reavinstskatt skulle vara positivt för bostadsmarknaden. Det skulle sannolikt hålla tillbaka prisstegringarna och därmed vara positivt för nya, unga hus- eller lägenhetsköpare.

  Yngve Sunesson