Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/4
ANNONS ▼

Miljonförlust för fästningsmuseet

Spenderade pengar de inte hade – tvingas till kraftiga besparingar

2016 firade Hallands Kulturhistoriska Museum 100 år och det blev ett dyrt kalas. Årsredovisningen för Stiftelsen Hallands Länsmuseer, som innefattar Hallands Kulturhistoriska museum på fästningen i Varberg och Hallands Konstmuseum i Halmstad, visar att museet i Varberg omsatte drygt 36 miljoner kronor 2016, med ett underskott på 1,3 miljoner kronor. 
– Det är väldigt mycket. Det får inte förekomma alls. Vi klarar oss ändå, genom att ta av vårt kapital. Vi överlevde. Men ett sådant underskott till går inte, säger Curry Heimann, museichef på Hallands Kulturhistoriska Museum. 

Även stiftelsens ordförande, regionpolitikern Gunnel Bengtsson (C), reagerar kraftigt på förra årets resultat. 
– Ett underskott är alltid bekymmersamt i en verksamhet. Vi i styrelsen ser allvarligt på det, säger Gunnel Bengtsson. 
Orsakerna till det dåliga ekonomiska resultatet är flera. Museets ambitiösa jubileumssatsning med utställningar, program och trycksaker var dyr. Bland annat genomfördes den påkostade utställningen "Bike Power" som inte var lika populär som museet hade räknat med. Utställningen stod för en förlust på en halv miljon kronor. 
– Responsen vi fick från besökarna var till väldigt stor del positiv. Jag tyckte att utställningen var rolig på många sätt. Lite annorlunda. Lättsam och kul, helt enkelt, säger Curry Heimann. 
Utöver den (ekonomiskt sett) misslyckade utställningen fick inte museet in lika mycket pengar i bidrag, som det hade räknat med. 
– Utställningar planeras långt i förväg, innan man har fått besked om alla anslag. Vi har lärt oss att vi måste ha en nödstoppsmöjlighet om pengarna inte kommer, säger Curry Heimann. 
Som grädde på moset drogs museet med många sjukskrivningar under perioden och kostnaderna för extrapersonal drog iväg. 
– En person fick en hjärtinfarkt, en annan skadade en tå. Det hände olika saker som troligen inte är direkt kopplade till arbetssituationen. Men det är klart att personalen kan vara påverkade av stress. Vi tittar på personalens arbetsbelastning nu och försöker minska den. 
Hur då?
– Vi gör färre utställningar per år. Vi måste anpassa oss efter den personalstyrka vi har och den blir varken större eller yngre. 

Sedan januari 2016 är museet del av en större organisation, för att samordna och samverka. 
– Det blir säkert bra, men omorganisation och förändringsarbete sker inte helt utan problem. Det kommer säkert ta några år till innan det fungerar som det är tänkt. 
Inom familjen Hallands Länsmuseer får nog Hallands Konstmuseum i Halmstad räknas som det mer populära syskonet, just nu. Trots att konstmuseet var stängt de sista två månaderna 2016 hade det 8 procent fler besökare än 2015 och konstmuseet redovisar ett överskott på drygt en halv miljon kronor för 2016, med en omsättning på nära 18 miljoner kronor. 
Har ni fått några arga blickar från Konstmuseet? 
– Nej, de ska inte bli påverkade. Vi hade med oss kapitalet sedan tidigare. Så några arga blickar har jag inte märkt av. 
Efter förlustresultatet minskar Hallands Kulturhistoriska Museum kraftigt sina kostnader under 2017. 
– Där vi lättast kan påverka är på utställningssidan. Vi gör utställningar som inte kostar så mycket som de har gjort tidigare år. Vi ser till att få de medel vi behöver innan vi går för långt i processen. Vi har också minskat öppettiderna något under sommaren, vilket gör att vi har minskat timmarna för de tillfälligt anställda. 

Det finns mycket för museet att göra framöver. Men det finns också utomstående faktorer som påverkar resultatet. Vädret är en. Hyror och anslag två andra. 
– Vi sitter i lokaler som är jättefina men Statens fastighetsverk äger dem och de höjer hyran efter ett index. Det är ett problem att hyran går upp samtidigt som vi lever med avskrivningar och kostnader från ombyggnationen som gjordes för tre år sedan. Det senare vet vi om men vi vet inte i förväg hur hög hyreshöjningen blir, säger Curry Heimann. 
Så hyrorna höjs och lönerna ökar. Men de statliga och kommunala anslagen ligger still, i det närmsta. 
– Fråga Halmstad kommun varför de nollar anslaget? Varför de inte höjer någonting, jämfört med föregående år? Det speglar kulturens ställning i samhället. Stat och kommun prioriterar andra sektorer. Region Halland har visserligen ökat sina anslag, men man hade kunnat önska mer resurser.
Ja, varför får ni inte gå med förlust? Är inte utgångspunkten att offentligt finansierad kulturverksamhet ska få kosta? 
– Vi måste hålla oss inom de ramar vi har fått oss tilldelade. Sedan kan man tycka att de är ganska små. Det är många länsmuseer som har problem. 
Vad finns det för risker om anslagen fortsätter ligga kvar på liknande nivåer medan era utgifter ökar? 
– Att det blir färre utställningar. För 15 år sedan hade vi kanske 10-14 utställningar per år och redan nu har vi kanske 3-4. Vi blir mer beroende av sponsormedel och externa medel, från andra källor än offentliga. Och antalet anställda lär inte bli fler. Ska vi dessutom klara av att bedriva museiverksamhet i hela Halland krävs resurser. Risken är att vi blir mer knutna till fästningen.
Varbergs Fästning fyller 400 år 2018. Kommer ni dra på stort? 
– Vi är lite brända nu, på att dra på stort. Det skulle vi kunna göra om vi får en finansiär. Men vi ska i alla fall lyfta det och berätta om det, även om vi inte har någon planerad utställning. Vi får se. Vi tar ett år i taget. 

 

Läs mer:

 

 

 

Fakta: Härifrån får museerna bidrag 

Från Region Halland – 16,6 miljoner kronor
Från staten – 6,3 miljoner kronor
Från Halmstad kommun – 4,3 miljoner kronor
Från Varberg kommun – 4,9 miljoner kronor
Övriga bidrag – 6,6 miljoner kronor 

Siffrorna gäller för både Hallands Konstmuseum och Hallands Kulturhistoriska Museum, genom Stiftelsen Hallands Länsmuseer. 
Bidragen står för 70 procent av museernas intäkter.
Källa: Årsredovisningen för Stiftelsen Hallands Länsmuseer för 2016  

MEST LÄST