Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/10
ANNONS ▼

Magnus vill göra Rolfs samling offentlig

Önskar fler krav men också mer pengar till samlarna

Fotomuseet Olympia i Falkenberg är ett av många privatägda museer i Sverige. Entusiasten Rolf Håkansson har tagit emot (bland annat) foton som annars skulle ha slängts på tippen. En samling från en nedlagd tidning hämtades till och med ur en container. Men materialet han tar emot är en person övermäktigt. Flyttlåda efter flyttlåda är full av bilder. I en tidigare intervju med HN säger Rolf Håkansson att han kanske hade hunnit ta hand om allt material om han hade levt i hundra år till. 

Läs reportaget om Rolf Håkansson här:

I veckan röstade riksdagen ja till regeringens kulturarvsproposition. Det har varit mest prat om att politiker ska hålla sina fingrar borta från de statliga museernas verksamheter och huruvida tre museer i Stockholm ska slås ihop, eller inte. Men den här nya museilagen berör också hur Sveriges gemensamma kulturarv ska förvaltas i framtiden. Men i förslaget saknas en viktig del, tycker tunga företrädare för svenskt fotografi (se faktaruta). Inför omröstningen i riksdagen i veckan skrev 36 representanter för ett nätverk, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att det inte finns någon nationell plan för hur den fotografiska bilden ska samlas in och omhändertas. Svenska filminstitutet är ansvarigt för den rörliga bilden. Kungliga biblioteket är ansvarigt för all publicerad text – men ingen har ansvar för fotot.  
En av personerna bakom debattartikeln är Hallands Konstmuseums Magnus Jensner. Han vill att det ska finnas en central resursfördelning och policy för hur foto ska hanteras. 
– Risken är att material hanteras på olika sätt på olika ställen och att det inte finns kvar om 30, 40 eller 100 år. 
En annan anledning att få bättre koll på Sveriges olika fotosamlingar är att göra det tillgängligt, tycker han. 
– I hela Sverige finns fotosamlingar som i de flesta fall privatpersoner, som Rolf Håkansson, har tagit hand om. Det är fantastiskt. Men när det finns anledning att börja beforska det, använda det i andra sammanhang, kanske jämföra Halland med Västerbotten, så blir det problematiskt att materialet inte finns tillgängligt i sökbar form för allmänhet och forskning. 
Vad är det för typ av beslut som krävs – hur stor grej skulle det vara, ekonomiskt, för regeringen att fatta ett sådant beslut ni efterfrågar? 
– Det kräver stora resurser. Först måste det göras en inventering – vad finns runt om i landet? Sedan är frågan hur allt ska tas om hand, både nationellt och lokalt.
Rolf Håkansson har sagt att de institutioner han har haft kontakt med under åren har haft för dålig kunskap om gammal fototeknik och gamla fotografier. Han har inte vågat släppa ifrån sig sitt material. 
– Det stämmer inte. På Hallands Konstmuseum finns en anställd med gedigen kunskap om foto och fototekniker. Och vi har kontakt med museer som hanterar fotografiska samlingar i Norden. Finns det kunskap vi saknar tar vi reda på det vi behöver direkt.

Nätverket bakom debattartikeln blev besvikna över hur den genomröstade propositionen är utformad. 
– Vi är väldigt besvärade över att inte den här regeringen, heller, tar fotografi på allvar, säger fotografen Lena Wilhelmsson som är drivande i frågan. 
Hon känner igen berättelsen om Rolf Håkansson och hans museum. 
– Det är så det ser ut i vårt land. Allt bygger på vad eldsjälar gör med knappa resurser. 

Detta vill nätverket:

För att kunna skapa en långsiktigt hållbar lösning för att säkra den fotografiska bildens historia och forma dess utveckling behöver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke göra en statlig översyn av det fotografiska fältet. Den bör bland annat belysa följande punkter:

• Det övergripande institutionella ansvaret för arkiv, bibliotek och museer.

• Översikt/inventering av privata samlingar, kommersiella bildarkiv och samlingar inom näringslivet.

• En handlingsplan där samlande, forskning och publika presentationer utgör viktiga hörnstenar.

• Utveckling av digitala metoder för lagring och spridning.

• En ökad beredskap för att ta emot och förvalta svenska fotografers livsverk.

(Ur debattartikeln)

 

Dessa ingår i nätverket:

Anki Almqvist, ordförande, Svenska Fotografers Förbund

Berndt Arell, överintendent, Nationalmuseum, Stockholm

Tommy Arvidson, skribent, bloggare och fotograf

Mia Bengtsson Plynning, verksamhetsansvarig och delägare, Link Image

Per Broman, Head of Culture, Fotografiska

Mikael Cronwall, utbildningsledare och huvudlärare, Fotoskolan Stockholm

Niklas Cserhalmi, museichef, Arbetets museum

Eva Dahlman, fotohistoriker, vice ordf. Centrum för fotografi

Alexandra Ellis, curator, Västerbottens museum/Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Anne Fjellström, VD Lennart Nilsson Photography

Gösta Flemming, redaktör, förläggare, skribent, Journal förlag

Hans Gedda, fotograf

Anna Gullmark, Enhetschef, Malmö Museer

Magnus Jensner, museichef, Hallands Konstmuseum

Björn Axel Johansson, fotohistoriker, Centrum för fotografi

Charlotta Jönsson, utställningsproducent/curator, Dunkers kulturhus

Gunilla Knape, Lars Tunbjörks Stiftelse, tidigare Hasselbladstiftelsen

Svante Larsson, lektor i konst med inriktning mot fotografi, Konstfack

Per Lindström, bildjournalist, tidigare adjungerad professor i fotografi vid Mittuniversitetet

Tuija Lindström, fotograf och tidigare professor i fotografi vid Högskolan för fotografi och film 

Gunilla Muhr, prefekt på institutionen för konst, Konstfack

Göran Nyström, verksamhetschef, Landskrona Foto

Viveca Ohlsson, fotograf, Kulturen i Lund

Hasse Persson, fotograf och konstnärlig rådgivare Strandverket i Marstrand

Helene Schmitz, fotograf

Jakob och Joakim Strömholm, Christer Strömholm Estate, BVS (Bildverksamheten Strömholm)

Evelyn Thomasson, fotograf, grafisk formgivning, Regionmuseet i Kristianstad

Göran Widerberg, ordförande Centrum för fotografi och reporter/bildredaktör, Dagens Arbete

Leif Wigh, tidigare intendent i fotografi, Moderna Museet, Stockholm

Jeppe Wikström, förläggare Bokförlaget Max Ström

Lena Wilhelmsson, tidigare Malmö Museer och Dunkers kulturhus, frilans/fotograf/curator

Louise Wolthers, forskningschef, Hasselbladstiftelsen

Hendrik Zeitler, adjunkt i fotografi och fotograf, Akademin Valand och Svenska Fotografers Förbund

Petter Österlund, curator, Sundsvall

Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, ansvarig för masterutbildning i fotografi på Akademin Valand.

MEST LÄST