Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

180831-valfragorkultur-741424_se.hn_1.jpg
Socialdemokraterna går till val med löftet om att införa fri entré även på regionala museer som till exempel Värmlands museum. Pressbild.

"Ingen gamechanger i kulturpolitiken"

Socialdemokraterna vill införa fri entré till regionala museer, Moderaterna skydda kulturen från "politisk klåfingrighet" och Sverigedemokraterna införa en svensk kulturkanon. Men de stora nyheterna lyser med sin frånvaro när partierna själva listar sina viktigaste vallöften på kulturområdet.

- Man känner igen deras hjärtefrågor. Det finns ingen gamechanger i förslagen, säger Linnéa Lindsköld, universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskare i kulturpolitik.

TT har bett de åtta riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner att lista de viktigaste vallöftena på området. Mycket känns igen från tidigare år.

Gratis inträde

Skapande skola, som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet, är en återkommande punkt för flera partier, däribland Moderaterna och Liberalerna som båda vill utöka projektet så att det även omfattar gymnasiet. Vänsterpartiet vill göra kulturskolan avgiftsfri och Socialdemokraterna fortsätter på fri-entrélinjen genom att lova att det också ska bli gratis inträde på regionala museer om partiet vinner valet.

- Inget parti har gjort en total omsvängning från förra valet, säger Linnéa Lindsköld.

För en lekman skiljer sig de olika partiernas vallöften inte särskilt mycket åt, tvärtom ser man fler likheter än skiljelinjer. Både Socialdemokraterna och Centerpartiet förespråkar till exempel ett ökat stöd till samlingslokaler. Men ett parti skiljer ut sig från de andra med sina vallöften.

- Det är Sverigedemokraterna som genomgående prioriterar kulturarvet i sina löften. De andra partierna pratar mer om kultur i allmänhet, men här är det mer styrning. Man talar också om att införa en svensk kulturkanon och kulturlotsar, vilket är ett tecken på att man vill använda kulturen i ett fostrande syfte.

Ökat regionalt fokus

En tendens som kan urskiljas i årets valrörelse är att flera partier fokuserar på regionerna, bland annat genom att föreslå ett ökat stöd till den så kallade kultursamverkansmodellen, där landsting och regioner i samverkan med kommuner och kulturlivet beslutar hur det statliga bidraget ska fördelas regionalt.

- Det verkar vara på regional nivå det händer det här året. Det var väldigt många av partierna som prioriterade det, säger Linnéa Lindsköld.

TT: Kulturområdet har inte heller i år haft någon framträdande roll i valrörelsen. Är det något parti som skulle tjäna på att lyfta fram det mer?

- Det beror på att kulturpolitiken i Sverige har en ganska begränsad definition, det är kultur i meningen konst framför allt. Vidgar man begreppet har valrörelsen handlat väldigt mycket om kulturpolitik och där är det Sverigedemokraterna som har profilerat sig, säger Linnéa Lindsköld.

Fakta: Det här vill partierna göra

TT

Socialdemokraterna:

 • Införa fri entré till regionala museer. Beräknad kostnad 150 miljoner kronor per år.
 • Fördubbla stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser. Beräknad kostnad 50 miljoner kronor per år.
 • Öka anslaget till kultursamverkansmodellen. Beräknad kostnad 50 miljoner kronor per år.

Moderaterna:

 • Skydda kulturen från politisk klåfingrighet.
 • Bygga ut Skapande skola till att också omfatta gymnasieskolan.
 • Utveckla och förbättra presstödet.

Miljöpartiet:

 • Öka statens anslag till regional kultur med 200 miljoner årligen.
 • Stärka den ekonomiska tryggheten för konstnärer och kulturskapare bland annat genom ett ökat statligt stöd till stipendier och ersättningar.
 • Alla barn ska kunna få plats i en kulturskola och estetiska ämnen ska återinföras på samtliga nationella gymnasieprogram.

Sverigedemokraterna:

 • Införa kulturlotsar som samlar in och marknadsför det lokala kulturarvet och etablera Sverigecenter i "landets mest utsatta områden".
 • Höja anslagen till vård och utveckling av kulturarvet, införa kulturarvs-rot och stärka den statliga kulturarvsfonden.
 • Införa en svensk kulturkanon i skolundervisningen och verka för en nordisk kulturkanon i de nordiska skolorna.

Kristdemokraterna:

 • Ge Forum för levande historia i uppdrag att (förutom att lyfta nazismens och kommunismens brott) även lyfta den våldsbejakande islamismens brott.
 • Återinföra avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. (Detta påverkar delar av kulturlivet.)
 • Tillföra extra pengar till kultursamverkansmodellen.

Liberalerna:

 • Barn och ungdomar: Utöka Skapande skola så att det också omfattar gymnasiet, stärka tillgången till skolbibliotek och låta utbildade bibliotekarier sköta dem. Främja läsning av kvalitetslitteratur och klassiker.
 • Försvara kulturens frihet från politiserad styrning. Minska statens styrning genom kultursamverkansmodellen genom att ge de regionala kulturplanerna större frihet.
 • Komplettera offentliga anslag med fler finansieringskällor. Införa avdragsrätt för inköp av konst, skapa fler stiftelser för kulturfinansiering, förbättra villkoren för privat kultursponsring och göra donationer till kulturella ändamål avdragsgilla.

Vänsterpartiet:

 • Göra kulturskolan avgiftsfri för alla barn.
 • Öka antalet skolvisningar på exempelvis museer. Öka antalet timmar i estetiska ämnen och se till så att ämnena finns med på alla nivåer i grund- och gymnasieskolan. Varje skola bör ha en kulturpedagog knuten till sig och alla elevers rätt till ett skolbibliotek med utbildad personal ska stärkas.
 • Stoppa privatiseringen av folkbiblioteken med en "stopplag".

Centerpartiet:

 • Utveckla kultursamverkansmodellen så att regionerna får mer frihet och inrätta ett nationellt kulturhuvudstadsår.
 • Utreda hur en sänkning av momsen på biobiljetter kan ske.
 • Öka stödet till samlingslokaler i hela landet.
MEST LÄST